Статистика України

  

Щоквартальний

науково-інформаційний 

журнал

2002, № 3 (18)

Видається з 1998 року

        

У номері:

 

Державне управління

Шаповал П.Д. Ринкова інфраструктура сільськогосподарського регіону як обєкт державного регулювання.

Борисенко З.М. Монопольне становище підприємців на ринку.

Дєгтяр А.О. Використання системного аналізу в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень.

Кобзар Ю.М. Основні напрями та проблеми розвитку нормативно-правової бази інформаційної діяльності: результати роботи парламенту третього скликання.

Прохоренко О.А. Громадськість – реальна протидія корупційним проявам.

 

Теорія та методологія статистики

 

Колесник С.І. Статистичне визначення обсягів забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом.

Саліхова О.Б. Моніторинг міжнародного трансферу технологій та шляхи його вдосконалення.

Самаріна С.М. Балансовий метод і перехрестні вибіркові обстеження – можливість застосування для розкриття явищ “тіньової” економіки у сільському господарстві.

 

Демографічна та соціальна статистика

 

Гунько Н.В., Мельник Г.І., Охримчук Г.М. Погосподарські книги як джерело звітних даних та база для соціально-демографічних досліджень.

Сенюшкіна Т.О. Етнодемографічний чинник і проблеми молодих сімей у Криму.

 

Нові сучасні методи дослідження

 

Кольнобрицький М.І., Сиротенко О.В. Сучасний стан моделювання продуктивності сільськогосподарських культур за даними космічного знімання Землі.

Пархоменко О.В. Патентна результативність науково-технічного потенціалу в промисловості України.

 

Міжнародні проекти та досвід

 

Григор О.О. Міжнародний досвід подолання цифрової нерівності в умовах побудови інформаційного суспільства.

Ромат Є.В. Державне регулювання рекламної діяльності: досвід Франції.

 

Хроніка

 

Нековаль В.Т. Сергій Аркадійович Томілін. До 125-річчя з дня народження.

 

Нові видання

Анотації