Статистика України

 

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

2002, № 4 (19)

Видається з 1998 року

 

 

У номері:

 

 

Теорія та методологія статистики

 

Васєчко О.О. Концептуальні підходи до статистичного спостереження за оборотом у кон’юнктурній статистиці промисловості.

Карпов В.І. Основні засади теорії та практики європейської регіональної статистики.

Лишиленко В.І. До питання визначення трудомісткості і собівартості сільськогосподарської продукції.

Мороз О.В., Ігнатов С.Н., Штефан Л.Б. Методологічні підходи до визначення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Чорний А.Ю. Проблеми розробки вимірювальних інструментів якості послуг: надійність та валідність.

Державне управління

 

Воротін В.Є. Вплив держави на світогосподарські зв’язки в умовах глобальних ринкових трансформацій.

Гусєв В.О. Формування державної інноваційної політики у секторі малого підприємництва.

Кондратюк А.A. Аналіз флуктуаційних проявів у системі державної політики.

Прохоренко О.Я. Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби.

Статистика та економіка, аналіз

 

Бондаренко І.Г. Мобілізація і мотивація перерозподілу інвестиційних ресурсів.

Окландер М.А., Милашко О.Г. Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території.

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

 

Мовламов С.Ш. Прогнозування продовольчої безпеки на основі економетричних моделей (на прикладі Азербайджанської республіки).

Шишкіна Г.С. Вплив демографічних і економічних факторів на реформування пенсійного забезпечення.

 

Міжнародні і зарубіжні організації, проекти та досвід

 

Григор О.О. е-Європа – пріоритетний напрямок побудови інформаційного суспільства Європейського Союзу.

Дідук М.С. Питання аудиторської діяльності в ФРН.

Зібілле фон Оппельн-Броніковські. Стратегічна роль бази підсумкових даних і метаданих у німецькій офіційній статистиці.

Статистика Німеччини. Досвід – інновації – актуальність. Федеральне статистичне управління Німеччини.

 

Хроніка.

Анотації.