Статистика України

 

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

2003, № 1 (20)

Видається з 1998 року

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

 

Гладун О.М., Саріогло В.Г. Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблем “малих територій”.

Ляшенко І.М., Снитюк О.І. Прогнозування динаміки сільськогосподарського виробництва на базі “коротких” вибірок.

Нікітіна І.М., Москвін О.О., Люсіна Н.І. Експериментальна побудова матриці імпортної продукції.

 

Державне управління

 

Білинська М.М. Правове регулювання моніторингових процедур в системі державного управління вищою медичною освітою.

Гаєвська О.Б. Співвідношення управління і самоуправління.

Мерзляк А.В. Іноземні інвестиції – панацея для відродження виробництва автомобілів у регіоні?

Підгайна О.О. Управління інвестиційним процесом з використанням технологій.

Ромат Є.В. Основні чинники, що визначають специфіку національних систем державного регулювання реклами.

Сушинський О.І. Організаційно-правові інститути в аспекті розвитку державної служби.

Тимцуник В.І. Передумови реформування радянського державного управління сільським господарством.

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Гайдуцький А.П. Основні тенденції міжнародних інвестиційних процесів.

Данилко В.К. Екологічні збори та поточні витрати на охорону природи: статистичний огляд.

Дорошенко Л.А. Перспективи цін на сировинну продукцію.

Юрчишин В.В. Макроструктура ВВП – суперечливість виявів зростання.

 

Нові сучасні методи досліджень

 

Кольнобрицький М.І. Аерокосмічні методи збору статистичної інформації про стан сільськогосподарських об’єктів.

 

Удосконалення обліку та звітності

 

Костенко В.В. Удосконалення обліку основних фондів – необхідність здійснення процесів відтворення.

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

 

Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення якісного розвитку банків України.

Ярошенко Ф.О. Особливості розвитку птахівництва у регіонах світу (порівняльний аналіз).

 

В порядку обговорення

 

Льовочкін С.В. Фінансові аспекти формування середнього класу в Україні.

 

Офіційні матеріали

Хроніка.

Нові видання.

Анотації.