Статистика України

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 2003, № 2 (21)

 Видається з 1998 року

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Осауленко О.Г., Остапчук Ю.М. Забезпечення захисту конфіденційних даних органами державної статистики 4
Луценко Н.Г., Парфенцева Н.О., Гладкова В.І. Методологічні засади побудови Номенклатури продукції будівництва 8

Айстраханов Д.Д. Короткострокове прогнозування макроекономічних показників з використанням інформації з обстежень ділової активності

11
Лишиленко В.І., Лайко П.П., Махсма М.Б., Шульга С.Д., Шевчик О.І. Методичні підходи до розрахунку сукупного індексу витрат на  виробництво сільськогосподарської продукції 15
Пугачова М.В. Основні методологічні засади порівняння показників кон’юнктурних обстежень промислових, будівельних та торговельних підприємств країн ЄС та України 18

 

Державне управління

Жадан І.О. Особливості оцінки ефективності управління державними корпоративними правами 30

Дєгтяр А.О. Організаційне забезпечення інформаційно-аналітичного обслуговування органів державної влади в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень

36
Толуб’як В.С. Спрощена система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищення доходності місцевих бюджетів 39
Сенюшкіна Т.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень в етноконфліктних ситуаціях 43

 

Статистика та економіка, аналіз

Лелека В.В. Порівняльне статистичне дослідження науково-технічного, виробничого і торговельного потенціалів енергетичного машинобудування України 46

Євсєєнко О.Ф. Галузевий аналіз фондового ринку на базі системного економіко-статистичного інструментарію

52

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

Крушельницька Т.П. Акцизне оподаткування алкогольно-тютюнової продукції як чинник гарантованих надходжень до державного бюджету 57
Бондаренко В.Л. Закономірності поєднання доходів та видатків у бюджеті міста через їх відношення до факторів виробництва 62

 

Удосконалення обліку та звітності

Бодюк А.В. Облік і контроль виконання грошових зобов’язань суб’єктів господарювання перед державою

65

 

В порядку обговорення

Юсифов Ю. Про необхідність створення статистичного регістру транспортних засобів для проведення вибіркових обстежень на транспорті

70

.

 

Хроніка 72
Нові видання 74
Анотації 80