Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 2003, № 3 (22)

Видається з 1998 року 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Васєчко О.О., Черняк О.І., Жуйкова Є.М., Небукін В.О. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки обсягів виробництва та обсягів реалізації малих підприємств 4
Анін В.І. Економіко-статистичний аналіз обсягу підрядних робіт в різних формах власності 10
Гончар І.А. Побудова таблиць дожиття (смертності) з використанням методу пересування вікових груп 12

 

Державне управління

Білинська М.М. Стратегічне управління вищою медичною школою: суть та зміст 18
Дехтяренко Ю.Ф., Гринчук Н.М. Демографічна ситуація як індикатор ефективності розвитку регіону (на прикладі м. Києва 22
Леонова А.О. Регіоналізація та система управління етнокультурними процесами 27
Лукіна Т.О. Удосконалення національної системи показників якості загальної середньої освіти як основа реформування державного управління освітою 30
Сіцінський А.С. Особливості державної служби у сфері охорони державного кордону України 33
Сенюшкін Є.О. Економіко-правові механізми державного забезпечення сталого розвитку 37

 

Статистика та економіка, аналіз

Гусєв В.О. Інноваційна діяльність в Україні у світових координатах розвитку 40
Магера Н.Р. Інвестиційне розширення у Центральній Європі – виклик для України 46
Мазуренко О.К. Пільги в оподаткуванні – статистичний аспект 50
Підгайна О.О. Аналіз програм місцевого розвитку шахтарських міст 52
Суперсон В.І. Регуляторні аспекти формування ринку зерна в Україні на регіональному рівні 59

 

Класифікації та реєстри

 

Ковбасюк Ю.В. Система міжнародних організацій: класифікація

66

 

Регіональна статистика

Колеснік В.І. Економіко-статистична оцінка розвитку приватного сектора Автономної Республіки Крим

69

 

В порядку обговорення

Смірнов С.О., Марюта О.М. Про можливий шлях розвитку спеціальності “Економічна статистика” на сучасному етапі 74
Яценко В.А. Галузеві принципи в розробці Державних класифікаторів видів економічної діяльності, продукції та послуг 76

 

Хроніка 77
Нові видання 79
Анотації 89