Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал 

 

2003, № 4 (23)

 Видається з 1998 року

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Васєчко О.О. Передумови і досвід використання адміністративної інформації в статистиці підприємств 4
Данилко В.К. Забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом: підходи до статистичного визначення 9
Єріна А.М. Порівняння ефективності альтернативних схем вибіркових обстежень 12
Микитенко М.Т., Недашківська Н.І. Використання інформації з кон’юнктурних обстежень для прогнозування деяких макроекономічних показників із застосуванням калмановської фільтрації 15
Нікітіна І.М., Попова Л.О. Обґрунтування вибору моделі сезонного коригування валового внутрішнього продукту 20
Пугачова М.В. Основні аспекти взаємодії з респондентами та користувачами інформації кон’юнктурних обстежень 27
Саріогло В.Г., Огай М.Ю. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінок рівня бідності для регіонів України 32
Янковой О.Г. Аналітична функція індексів: міфи і реальність 36

 

Державне управління

Лукіна Т.О. Реалізація освітньої державної політики України: аспект доступності освіти… 40
Ромат Є.В. Державна політика у галузі реклами: основні напрями та елементи 44
Сіцінський А.С. Державна прикордонна служба як правоохоронний орган спеціального призначення 48
Смолін І.В. Моделі стратегічного управління та умови їх застосування 52
Тимцуник В.І. Реорганізація системи влади та органів державного управління України за виробничою ознакою (1962 – 1964 рр.) 55

Толуб’як В.С. Роль підприємництва у формуванні місцевих бюджетів та зростанні їх доходів

61
Шаптала О.С. Стан здоров’я виробничих сил і умови його підтримки та відновлення в Україні 65

 

Статистика та економіка, аналіз

Євсєєнко О.Ф. Оцінка впливу фондового ринку на основні соціально-економічні показники розвитку країни 69
Цал-Цалко Ю.С. Статистичне дослідження впливу факторів на фінансові результати діяльності підприємств 75

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

Бодюк А.В. Статистичні аспекти оподаткування ресурсів населення 82
Черняк О.І., Крехівський О.В., Монаков В.О., Ящук Д.В. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства 87

 

Хроніка 95
Анотації 106