Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал 

 

2004, № 1 (24) Видається з 1998 року 

 

У номері:

 

Осауленко О.Г. Про основні результати роботи органів державної статистики у 2003 році та завдання на 2004 рік

4

 

Теорія та методологія статистики

Айстраханов Д.Д. Результати та перспективи розрахунків оперативних оцінок макроекономічних показників 9
Данилко В.К. Методологічні підходи до формування екологічної статистики в Україні 13
Гелашвілі С.Г., Чихладзе Н.Н. Медичні аспекти гендерної статистики (на прикладі Грузії) 17

 

Державне управління

Біла С.О. Концептуальні засади структурного регулювання ринкового господарства 22
Білинська М.М. Рейтингова оцінка вищих медичних навчальних закладів: кваліметричний аналіз 27
Гусєв В.О., Довгаль Г.М. Державне регулювання діяльністю технологічних парків в Україні 31
Максимчук О.С. Проблеми і перспективи розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні 38
Ситник Г.П. Нормативно-правові акти як основа функціонування системи державного управління національною безпекою 42
Сіцінський А.С. Конфлікти в управлінській діяльності та шляхи їх вирішення 47
Суптеля Ю.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу в Україні 50
Шаптала О.С. Матеріально-економічна база існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим: стан і проблемні питання 55

 

Статистика та економіка, аналіз

Анін В.І. Аналіз статистичних даних обсягів інвестицій в основний капітал 59

Марюта О.М., Єлісєєва О.К., Третьяк О.О. Інформаційно-статистична оцінка якості праці диспетчера електричних мереж

61

 

Демографічна статистика

Дзюба І.В. Категорія рівня життя населення: сучасний підхід 68
Драгунова Т.А. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві 73

.

Класифікації та реєстри

Парфенцева Н.О., Гладкова В.І., Жуковська Ю.Г. Розвиток національних статистичних класифікацій в Україні

80

Сидоренко М.Г. Визначення методу ретроспективних розрахунків під час переходу від Загального класифікатора галузей народного господарства до Класифікації видів економічної діяльності

83

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

Смолін І.В. Принципи та форми адаптації організації до змін зовнішнього ринкового середовища

87

 

Регіональна статистика

Горкавий В.К., Гончаренко Н.Г. Використання рейтингових принципів для аналізу соціальноекономічного стану сільських районів

91

 

В порядку обговорення

Ревенко А.П. Кому на користь упереджені оцінки української економіки і статистики?

95

 

Історія статистики

Нековаль В.Т. Мерков Аркадій Михайлович (до 105-річчя з дня народження)

99

 

Хроніка 102
Анотації 105