Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал 

 

2004, № 2 (25)

Видається з 1998 року 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Васєчко О.О. Новий аспект виміру якості статистичного реєстру підприємств 4
Данилко В.К. Інформаційне забезпечення природоохоронного управління водними ресурсами: проблеми і перспективи 7
Кипещук І.В. Динамічний аналіз структурних змін в економіці на основі таблиць “затрати – випуск” 11
Лебедєв Є.О., Пугачова М.В., Шарапов М.М. Статистичні розподіли в економетричних дослідженнях та алгоритми їх розрахунку 17

Михайлов В.С. Деякі методологічні питання побудови індексів зовнішньої торгівлі в Україні

21
Рєпін К.Ю., Степанова О.Б. Методологічні проблеми вибіркових статистичних спостережень за результатами діяльності підприємств оптової торгівлі 25

 

Державне управління

Дармограй Н.М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні (гендерний аналіз) 28
Керецман В.Ю. До проблеми інформаційного забезпечення регіонального розвитку 34
Лелеченко А.П. Децентралізація як конституційний принцип у здійсненні державної влади в Україні 37

Пашко Л.А. Осучаснення управлінської культури як основа оновлення управлінських відносин

40
Суходоля О.М. Структура паливно-енергетичного балансу як індикатор стану ефективності енергозабезпечення країни 44
Хорошковський В.І., Юрчишин В.В. Монетарні виклики в умовах зростання 50
Шамрай В.О., Паламарчук В.О., Борисов Ю.А. Реформування військових комісаріатів і створення системи рекламування військової служби за контрактом 55

 

Статистика і демографія, переписи населення

Ткаченко Л.Г. Методологічні проблеми зіставлення показників зайнятості, одержаних з вибіркового обстеження економічної активності та Всеукраїнського перепису населення 2001 року

61

 

Соціальна статистика

Ковальська Г.С. Актуальні питання реформування пенсійної системи України

65

 

Проблеми статистичних досліджень

Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу експорту/імпорту товарів

70
Огай М.Ю. Оцінювання регіонального рівня бідності за методом множинної регресії 74

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

Ігнатов С.Н., Мороз О.О., Мельник І.Г. До проблеми інтеграції підприємництва в АПК 79

Лисюк О.М. Використання персональних комп’ютерів при прогнозуванні соціально-економічних процесів

83

 

Нові методи досліджень

Микитенко М.Т., Недашківська Н.І. Застосування методу фільтра Калмана до прогнозування динамічних рядів з урахуванням коригування сезонності (продовження)

87

 

Історія статистики

Біла С.О. З історії теорії та практики статистико-економічних досліджень (XIX – початок XX ст.)

91

 

Хроніка 96
Анотації 98