Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

 

2004, № 3 (26)

 Видається з 1998 року

 

 

У номері:

 

 

 

Осауленко О.Г. Проект “Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціальноекономічних перетворень в Україні” та його значення в подальшій розбудові національної статистики

4

 

 

Теорія та методологія статистики

 

Васєчко О.О. Нові підходи до виявлення нетипових підприємсту у структурній статистиці

7

Ковальова Т.М. Вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України

12

Ковтун Н.В. Індексний аналіз інвестиційної діяльності

19

Кремень О.І. Методологія статистичного вивчення зайнятості населення

21

Мазур М. В. Коригування індексу споживчих цін на сезонність

26

Саріогло В.Г. Проблеми вимірювання якості результатів вибіркових обстежень населення

31

 

 

Державне управління

 

 

 

 Вдовенко С.М. Національні меншини в Чернігівському регіоні: статистичний, управлінський та культурологічний аспекти

37

Грицяк Н.В. Міжнародна методологія вимірювання гендерної рівності

41

Коник С.М. Децентралізація та деконцентрація державного управління в Україні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

45

Лукіна Т.О. Механізм державного управління якістю загальної середньої освіти

50

Молодцов О.В. Сутність інформаційного простору як парадигми суспільного розвитку

54

Яременко Т.Ф. Право громадян брати участь в управлінні державними справами: поняття та характерні ознаки

58

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Гайдуцький А.П. Суперечності інвестиційних процесів в аграрному секторі України

61

Єлісєєва О.К. Методологія управління ефективністю роботи підприємства

66

Кузнєцов К.В. Аспекти міжнародних договірних відносин з оподаткування у формуванні інвестиційного середовища

71

Лєснікова М.В. Застосування методів факторного аналізу для побудови рейтингу інвестиційної привабливості фінансового стану інноваційних підприємств

78

Марюта О.М., Лук’янчук С.Б. Багатофакторна дисперсійна модель інвестиційних проектів малих підприємств

85

 

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

 

Данилко В.К. Екологічне страхування: реалії та перспективи

89

Цвірко-Годицький Д.Г. Напрями оптимізації динаміки вітчизняної наукової діяльності

91

Чечетов М.В. Підсумки та завдання приватизації в Україні

95

 

 

Нові методи досліджень

 

Микитенко М.Т., Недашківська Н.І. Прогнозування макроекономічних показників методом

 

фільтра Калмана з урахуванням суб’єктивності кон’юнктурних даних (продовження)

104

 

 

Удосконалення обліку та звітності

 

Лишиленко О.В. До питання обліку витрат і доходів підприємств

108

 

 

Офіційні матеріали

113

Хроніка

118
Анотації 122