Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

 

2004, № 4 (27)

 Видається з 1998 року

 

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Єгоров І.Ю., Жукович І.А. Актуальні питання прогнозного оцінювання та економіко-математичного моделювання динаміки кадрового потенціалу вітчизняної науки

4

Задорожна Р.П. Дослідження соціальної структури суспільства методами багатовимірної класифікації

8

Пашинська Г.А. Необхідність удосконалення організаційно-методологічних засад у статистиці товарних ринків

13

Саріогло В.Г. Статистичне оцінювання спроможності населення сплачувати за комунальні послуги на муніципальному рівні

17

 

 

Державне управління

 

Керецман В.Ю. Регіональний моніторинг як інформаційно-аналітична база державного регулювання розвитку регіонів

23

Мартиненко В.Ф. Взаємодія суб’єктів інвестиційної діяльності в Україні: теоретико-методологічні аспекти

27

Пашко Л.А., Кіндзерський С.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління – виклик ХХІ століття

31

Соловйов В.М. Способи забезпечення законності в державному управлінні України

35

Тимцуник В.І. Ради депутатів трудящих в системі радянської влади (1953 – 1964 рр.)

38

Чечетов М.В. Методологія і практика управління державними корпоративними правами в Україні

43

Шамрай В.О., Сіцінський А.С. Деякі проблемні питання державного управління у мілітаризованій сфері держави

51

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Ковтун Н.В. Статистичні методи оцінки концентрації інвестицій

54

Полозенко Д.В. Планування в системі державного регулювання економіки і ринкового саморегулювання

57

 

 

Ринкова економіка: статистичний аналіз та прогнози

 

Гнєздовський Ю.Ю. Валютний курс і паритет купівельної спроможності як інструменти вимірювань між країнами

61

Дячек В.І. Деякі аспекти маркетингових досліджень для впровадження лізингу

64

Поляк О.В., Сарчинська Т.Г. Формування статистики управлінських/адміністративних послуг

67

 

 

Регіональна статистика

 

Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України

72

Ситікова Л.В. Статистичне дослідження мотивації потенційних трудових мігрантів Житомирської області

76

 

 

Класифікації та реєстри

 

Клименко О.П. “ISCO – 88” – нагальна потреба в українському виданні

81

Уманець Т.В. Поняття суті управлінської категорії “регіон” та її типи в умовах трансформації структури господарства України

83

 

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

 

Ігнатов С.Н., Мороз О.О., Карачина Н.П., Ткачук Л.М. Інституційне значення, динаміка та перспективи розвитку переробної сфери АПК

91

Пікало В.Ф. Статистичне дослідження проблеми збитковості в промисловості

94

 

 

В порядку обговорення

 

 

 

Максимчук О.С. Основні підходи до побудови системи пільгового (дострокового) пенсійного забезпечення осіб, які працюють на підприємствах з шкідливими умовами праці

99

 

 

Ювілеї, пам’ятні дати

 

Нековаль В.Т. Птуха Михайло Васильович (до 120-річчя з дня народження)

104

Нековаль В.Т. Тезяков Микола Іванович (до 145-річчя з дня народження)

107

Шевчук В.О. Пам’яті доктора економічних наук, професора В.Ю. Андрієнка – економіста-статистика, ученого, педагога

110

Хроніка

112

Нові видання, рецензії

116

Анотації

117

Алфавітний покажчик авторів статей, опублікованих в журналі “Статистика України” в 2004 році

124