Статистика України

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

2005, № 4 (31)

Видається з 1998 року

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

 

Ковтун Н.В. Система критеріїв та показників ефективності інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності

4

Чистенко К.Є. Досвід побудови агрегованого індексу інфляції в умовах перехідної економіки

8

Статистика та економіка, аналіз

 

Дьяченко О.В. Проблеми контролю якості та достовірності статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами

12

Мовламов С.Ш., Аббасова Ш.А. Аналіз сталості соціально-економічного розвитку Азербайджану

17

Муха О.В. Економетричний аналіз і прогнозування інфляції на сучасному етапі в Республіці Білорусь

20

Прокопенко К.О. Деякі аспекти впливу сільського господарства на платіжний та зовнішньоторговельний баланси

28

Скляренко В.Є. Визначення статистичних залежностей прогнозних показників від окремих факторів при споживанні та виробництві лікарських препаратів

33

Соціальна статистика

 

Курило І.О. Статистичне дослідження гендерних особливостей соціально-економічної структури населення

37

Маліков А.В. Особливості прогнозування розподілу населення України за доходами

43

Проблеми статистичних досліджень

 

Герасименко В.С. Принципи побудови та структура статистичного забезпечення ефективного управління суб’єктом підприємницької діяльності

48

Регіональна статистика

 

Жилєнкова М.М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України

51

Щурик М.В. Оренда як напрям оптимізації земельних ресурсів сільського господарства Карпатського макрорегіону

54

Міжнародні проекти та досвід

 
Васєчко О.О., Жуйкова Є.М. Підходи до оцінки якості статистичних спостережень за підприємствами 58

Пугачова М.В. Забезпечення якості даних статистичного обстеження ділової активності підприємств

63

Державне управління

 

Биркович Т.І. Поняття дипломатії та дипломатичної служби

72

Білинська М.М., Рудий В.М., Семенюк В.І. Державна акредитація закладів охорони здоров’я в Україні: аналіз сучасного стану законодавчого забезпечення

76
Кузнєцов К.В. Міжнародні податкові договори та тіньова економіка 80

Міногін О.В. Організація військово-технічного співробітництва з іноземними державами: зарубіжний досвід

84

Хачатурян Х.В. Методологічні основи дослідження та впровадження управлінських інновацій

90
   

Ювілеї, пам’ятні дати

Анатолію Варфоломійовичу Головачу – 75

94

Нековаль В.Т. Опанас Филимонович Шафонський (до 265-річчя з дня народження)

95

Нековаль В.Т. Дмитро Петрович Журавський (до 195-річчя з дня народження)

96

Нековаль В.Т. Юлій Едуардович Янсон (до 170-річчя з дня народження)

97
   
Хроніка 99
   

Нові видання

 

Ревенко А.П. До виходу в світСтатистичного щорічника України за 2004 рік

102
   
Анотації 106
Алфавітний покажчик авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” в 2005 році 112