Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2006, № 1 (32)

 Видається з 1998 року

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Васєчко О.О., Гран-Реомм М., Шикуленко А.В. Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств

4

Гладун О.М. Питання класифікації вибірок.

8

Олійник Т.І. До проблеми індексного аналізу динаміки продуктивності праці в сільському господарстві

15

Попова Л.О. Основні етапи статистичного моніторингу цін у будівництві на базі кількісної та якісної інформації

19

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Данилко В.К. Ліси і стан довкілля: еколого-статистичний аспект

23

Єрін Д.Л. Статистичні аспекти оцінювання платоспроможності країни

27

Олексійчук О.М. Статистичні показники виконання державного бюджету України

30

Попова В.В. Динаміка структури ВВП України

35

 

 

Економічна теорія

 

Харазішвілі Ю.М. Класична модель функції сукупної пропозиції в контексті кейнсіанської теорії

42

 

 

Регіональна статистика

 

Котельников В.Д. Регіональна статистика: між інформаційними потребами та можливостями

49

Суперсон В.І. Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України

52

Щурик М.В. Економетричне моделювання та прогноз землекористування господарств населення у Карпатському макрорегіоні

58

 

 

Нові методи досліджень

 

Микитенко М.Т., Недашківська Н.І. Врахування нестаціонарності часових рядів при прогнозуванні макроекономічних показників за методом фільтра Калмана

63

 

 

Міжнародні проекти та досвід

 

Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Європейське інноваційне табло: система індикаторів інноваційного розвитку

71

Лумпова Т.І. Сучасні напрямки створення інтегрованих інформаційних систем у статистиці

76

 

 

Державне управління

 

Клименко Н.Г. Надзвичайні ситуації як об’єкт управління

83

Луговенко Н.В. Роль держави у створенні ефективного механізму захисту пенсійних активів від ризиків пенсійних втрат

89

Міхаліна І.Г. Проблеми адаптації аграрного бізнесу України до правового поля ЄС

93

Нижник Н.Р., Гончарук Н.Т., Прокопенко Л.Л. Проблеми реформування системи професійного навчання державних службовців у контексті європейського вибору України

98

Плющ Р.М. Перспективні напрями розвитку організаційних структур місцевого самоврядування

102

Хачатурян Х.В. Системний підхід до застосування ринкових технологій у державному управлінні

106

 

Історія статистики

Чекотовський Е.В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки

110

 

Ювілеї, пам’ятні дати

116

Хроніка

119

Анотації

125