Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2006, № 2(33)

 Видається з 1998 року

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Жук І.М., Михайлов В.С., Поплюйко Я.В. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні

4

Калачова І.В., Рудич О.А. Використання соціологічних даних при здійсненні соціального моніторингу

11

Царук О.В. Макроекономічні ефекти державного боргу як об’єкт статистичного вивчення

21

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Дячек В.І. Застосування імітаційного моделювання для визначення ефективності використання сільськогосподарської техніки

26

Корнієнко А.І. Економіко-статистичний аналіз міжбюджетних трансфертів в Україні

30

Литовка О.В. Статистика утворення відходів виробництва та поводження з ними в Україні

34

Прилипко Ю.І. Оцінка обсягів незареєстрованої економічної діяльності у сферах освіти та охорони здоров’я.

39

Чорна Л.О. Методологічні засади обґрунтування довгострокових цінових рішень на підприємствах

47

Шенкаренко М.І., Кузнецова О.М. Винахідницька діяльність в Україні: тенденції розвитку. 52

 

 

Удосконалення обліку та звітності

 

Сошникова Л.А. Напрямки вдосконалення обліку природоохоронної діяльності як екологічної складової в СНР

57

 

 

Державне управління

 

Биркович Т.І. Система органів зовнішніх зносин України та принципи їх діяльності

61

Виноградов О.В. Державне управління багатоканальним фінансуванням закладів охорони здоров’я

65

Карамишев Д.В. Державні механізми формування бюджетних відносин у галузі охорони здоров’я в Україні

68

Краснейчук А.О. Взаємовідносиниконсультант-клієнт“ у процесі консультування органів державного управління

72

Максимчук О.С. Основні напрями і завдання розвитку пенсійної системи у середньостроковій перспективі

77

Плющ Р.М. Організаційна взаємодія органів місцевого самоврядування

81

Рудакевич М.І. Етико-психологічні засади формування етичної поведінки державних службовців у професійній діяльності

85

 

Історія статистики

Чекотовський Е.В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки. (Закінчення)

90

 

В порядку обговорення

Кодацький В.П. Організація фінансової роботи на підприємствах

95

 

 Ювілеї, пам’ятні дати

Злупко С.М. Погляди Івана Франка на статистику та його статистичні праці. До 150-річчя від дня народження І. Франка 98
Пам’яті доктора політичної економії і статистики, академіка АН УРСР Костянтина Григоровича Воблого 103
До 190-річчя з дня народження Олександра Петровича Рославського-Петровського 105
Анатолію Олександровичу Попову – 80 106

Хроніка

107

Анотації

111