Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2006, № 3(34)

 Видається з 1998 року

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Дьяченко О.В. Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні

4

Михайлюк Н.О. Інформаційно-статистична база пасажирського автомобільного транспорту та напрями її вдосконалення

9

Саліхова О.Б. Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: проблеми методології та практики статистичного обліку в Україні

15

Царук О.В. Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами: статистика державного боргу та дефіциту бюджету

21

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Данилко В.К., Козорез Н.А. Екологічні податки в Україні: статистичний аспект

26

Золотаревський А.В. До питання розвитку провайдингу в Україні

30

Катріх Л.О., Миронова Л.Г., Марюта О.М. Статистичне планування та раціональне управління основними виробничими ресурсами підприємства в умовах невизначеності

34

Москвін О.О. Експериментальний розрахунок таблиці “витрати-випуск” у порівнянних цінах

38

Муха О.В., Сакович Н.К. Вплив адміністративного регулювання цін і рівня монополізації на інфляцію в Білорусі

44

Харазішвілі Ю.М., Любіч О.О. Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні 51

 

 

Ринкова економіка: статистичний аналіз та прогнози

 

Янковой О.Г., Яшкіна О.І. Прогнозування взаємопов’язаних показників соціально-економічного розвитку України

61

 

 

Соціальна статистика

 

Калачова І.В. Управління соціальними процесами за системою показників “статус – контекст – реакція”

66

Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу

72

 

 

Удосконалення обліку та звітності

 

Коровченко О.С. Інформаційне забезпечення нового облікового механізму оплати праці

79

 

 

Державне управління

 

Биркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України

83

Войтович Р.В. Глобальна держава як альтернатива національної держави в сучасних умовах суспільного розвитку

86

Міхаліна І.Г. Організаційно-економічні механізми диверсифікації сучасного аграрного виробництва

91

Краснейчук А.О. Взаємовідносиниконсультант-клієнт“ у процесі консультування органів державного управління

96

Пахомова Т.І. Державна служба як об’єкт системного розгляду

100

Хачатурян Х.В. Становлення соціально орієнтованого маркетингу як управлінського феномена

104

 

 Ювілеї, пам’ятні дати

До 95-річчя з дня народження Івана Тимофійовича Пастухова

108

До 100-річчя з дня народження Євгенії Яківни Білицької

109

До 115-річчя з дня народження Арсенія Петровича Хоменка 111

 

Хроніка

113

Анотації

116