Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2006, № 4(35)

 Видається з 1998 року

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Гончар О.В. Методологічні аспекти стратифікації сукупності при вибірковому обстеженні малих підприємств сфери нефінансових послуг

4

Жукович І.А. Статистичне дослідження матеріально-технічної бази науки в Україні

9

Назаренко А.М. Розробка концептуальних засад взаємодії державного та регіонального рівнів обробки інформації демографічної статистики на основі бази даних

12

Остапчук Ю.М., Драговоз О.М. Зміни у методології розрахунку індексу споживчих цін

15

Пугачова М.В. Нові підходи до методології побудови та використання синтетичних індикаторів для статистичного моніторингу економічних тенденцій

18

 

Статистика та економіка, аналіз

Пікало В.Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового результату в системі статистики підприємств

28

Скачек Н.Ю. Статистичний аналіз груп підприємств у сільському господарстві України

33

Харазішвілі Ю.М. Тіньова економіка України у розрізі основних видів діяльності

38

 

Статистика видів економічної діяльності

Дячек В.І. Аналіз напрямів фінансового забезпечення для оновлення машинно-тракторного парку

46

Щурик М.В., Щурик М.М. Інвестування сільського господарства: інвестиційні пріоритети та напрямки

51

 

Класифікатори та реєстри

Дадонов Є.С., Гаврицька М.К. Про необхідність удосконалення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в інформаційно-аналітичній системі Міністерства праці та соціальної політики України

56

Сидоренко М.Г. Аналіз структурних зрушень у розвитку обробних видів економічної діяльності в цілому по Україні у 2001–2005 роках

60

 

Державне управління

Биркович Т.І. Особливості формування кадрового резерву дипломатичної служби України

65

Жадан І.О. Організаційно-правовий аспект державного управління інноваціями в Україні

69

Кравченко О.М. Мотивація наповнення Пенсійного фонду України

78

Матвієнко П.В. Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської діяльності

83

Міхаліна І.Г. Механізми іпотечного кредитування: вітчизняний та зарубіжний досвід

89

Молодожен Ю.Б. Методологічні підходи до розробки системи індикаторів оцінки потенціалу та розвитку адміністративно-територіальних одиниць

94

 

Нові видання, рецензії

Архангельський Ю.С. Про вдосконалення “Статистичного щорічника України”

99

Саблук П.Т. До виходу в світ збірника “Розвиток сільських територій України”

101

 

Ювілеї, пам’ятні дати

До 100-річчя з дня народження Йосипа Сауловича Пасхавера

102

До 110-річчя з дня народження Юрія Овксентійовича Корчака-Чепурківського

103

До 280-річчя з дня народження Івана Андрійовича Полетики

104

   

Хроніка

105

Анотації

109

Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2006 роц

115