Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2007, № 1 (36)

 Видається з 1998 року

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Гладун О.М. Проблемні питання при визначенні обсягу вибірки

4

Данилко В.К. Статистична оцінка стану, використання та охорони земельних ресурсів

10

Ковтун Н.В. Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності: сфера та особливості використання

15

Терещенко Г.І. Об’єднання даних обстежень населення на основі моделей зі структурними змінними

20

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Доценко О.С. Рейтингове оцінювання надійності комерційних банків

27

Марюта О.М., Маріщук Ю.А. Застосування діапазонних моделей в економічній статистиці.

30

Пікало В.Ф. Визначення показника прибутку в системі статистики підприємств

34

Ротар А.В. Інноваційні процеси в промисловості: їх економічний зміст і суть

37

Рязанцева В.В. Аналіз формування та використання прибутку підприємства

40

Ситницький М.В. Вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства

43

Тамашевич В.М., Лешкевич В.В. Оцінка конкурентоспроможності економіки країни за статистичними даними зовнішньої торгівлі

47

 

 

Регіональна статистика

 

Колеснік В.І. Механізми формування системи моніторингу регіональних ситуацій

52

Щурик М.В. Стратегія розвитку підприємництва та її вплив на відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону

58

 

 

Класифікатори та реєстри

 

Жуковська Ю.Г. Сучасні міжнародні та національні центральні статистичні класифікації в процесі їх розвитку

69

 

 

Державне управління

 

Коваленко С.П. Правові та організаційні питання діяльності державних холдингових компаній у розвинених країнах та країнах, що розвиваються

70

Матвієнко П.В. Стан економічного розвитку республік Радянського Союзу напередодні їх незалежності

76

Орлатий М.К., Могильний О.М., Ксенофонтов М.М., Татусяк С.П. Досвід управління розвитком сільських територій у Польщі

84

Радзімовська С.Ф. Європейська інтеграція: можливості та проблеми для небанківських фінансових установ України

91

Семенюк В.І. Акредитація як механізм державного регулювання якості медичної допомоги в галузі охорони здоров’я: міжнародний досвід

94

Шклярська І.Ю. Солідарна пенсійна система в умовах нового пенсійного законодавства

101

 

 Нові видання, рецензії

Коментарі фахівців Держкомстату України до статті д.е.н. Ю.С. Архангельського “Про вдосконалення “Статистичного щорічника України” (“СУ” №4, 2006)

107

 

Ювілеї, пам’ятні дати

До 150-річчя з дня народження Овксентія Васильовича Корчака-Чепурківського

112

 

Хроніка

114

Анотації

118