Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2007, № 2 (37)

 Видається з 1998 року

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Кулак А.Г. Моделювання інтегрального показника здоров’я населення

4

Мазур Ю.В. Моніторинг вищої освіти в забезпеченні ефективного управління галуззю

9

Прилипко Ю.І., Рєпін К.Ю. Методичні підходи до визначення обсягів тіньової економіки у сільському господарстві

13
Саріогло В.Г., Огай М.Ю. Статистичне оцінювання диференціації доходів домогосподарств на муніципальному рівні 20

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Баліцька В.В. Загальна фінансова позиція суб’єктів господарювання України: статистична оцінка

26

Захожай К.В. Статистичне спостереження в системі менеджменту місцевих бюджетів України. 30
Ігнатова І.С. Специфічні акцизи як засіб перерозподілу ресурсів в економіці 34
Попов В.Ю. Структурні зрушення галузевих пропорцій випуску продукції та доходів в Україні 38

 

 

Регіональна статистика

 

Горкавий В.К., Панченко С.І. Аналіз тенденцій і факторів продуктивності аграрної праці у Харківській області

44

Шматковська Т.О. Тенденції розвитку соціально-демографічних процесів у сільській місцевості Волині та визначення їх взаємозв’язку

50

Щурик М.В. Карпатський макрорегіон: проблеми становлення та розвитку

56

 

 

Розробка та впровадження класифікаторів, стандартів, нормативної бази

 

Жук О.П. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні

60

 

 

Міжнародні проекти та досвід

 

Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Міжнародні підходи до побудови сателітного рахунку досліджень і розробок

65

 

Державне управління

Жукова Л.А. Ефективність державного управління у сфері цивільного захисту як основа раннього виявлення, усунення та нейтралізації загроз національній безпеці в Україні

70

Костюк І.П. Словниковий запас державних службовців і засоби його збагачення 74
Матвієнко П.В. Планування діяльності банку – ключовий інструмент управління 78
Семенченко А.І. Принципи розробки комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки в Україні 86
Скопич О.Д. Теоретико-правовий аналіз контролю в системі місцевого самоврядування 91

 

Ювілеї, пам’ятні дати

Михайлу Кузьмовичу Орлатому – 60 95

 

Хроніка

96

Анотації

97