Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2007, № 3 (38)

 Видається з 1998 року

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Гладун О.М. Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект

4

Гуменюк В.Я., Міщук Г.Ю. Методологія визначення вікового цензу працездатного населення

12

Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Мороз В.П. Статистичне дослідження придатності основних засобів

18

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Герасименко С.С. Фундаментальний характер статистики в ефективному управлінні економікою

26

Данилко В.К., Кобилинська Т.В. Законодавча база земельних відносин в Україні 29
Дупляк Т.П. Державна система статистичного спостереження за виставковою діяльністю в Україні: стан та проблеми 34
Ковтун Н.В. Сучасні тенденції розвитку страхової діяльності в Україні: макроекономічний і регіональний аспекти 38
Попова В.В. Міжгалузеві орієнтири розвитку в Україні 44

 

 

Регіональна статистика

 

Колеснік В.І. Про вдосконалення інформаційно-аналітичної роботи регіонального органу статистики

51

 

 

Державне управління

Гудима Н.В. Проблеми нормативної реалізації принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в Україні

57

Замогильний А.Г. Сучасні тенденції розвитку соціального управління й пошуки нової парадигми влади 61
Коваленко С.П. Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні 67
Крупник А.С. Вплив глобалізації на стан і розвиток матеріальних об’єктів соціальної інфраструктури в Україні 71
Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління трансформаційними процесами в країнах СНД 79
Семенченко А.І. Система обмежень та вимог до комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки 87
Усаченко Л.М. Громадська експертиза як форма реального народовладдя та впливу громадськості на процес прийняття рішень органами державної влади 91

 

Історія статистики

Мекшун Л.М. Становлення методології української земської статистики у другій половині XIX – на початку XX ст. 96

 

Нові видання, рецензії

До виходу  в світ видання “Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності” 100
“Статистика ринків” новітній підручник для студентів та практиків 101

Ювілеї, пам’ятні дати

Івану Ісаковичу Пилипенку – 70 102
Віталію Петровичу Арендарю – 70 103

 

Хроніка

104

Анотації

106