Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2007, № 4 (39)

Видається з 1998 року

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Васєчко О.О. Методологічні аспекти створення статистики груп підприємств в Україні

4

Кулинич Р.О. Інтерпретація параметрів рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей в аналізі взаємозв’язків економічних явищ

11

Мазур Ю.В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти

20
Михайлов В.С. Зовнішньоекономічна діяльність України: статистичне забезпечення 25
Олійник Т.І. Динамічні групування сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності і оплати праці 29
Остапчук Ю.М., Ревенко А.П. Удосконалення методології розрахунків індексу споживчих цін 33
Пугачова М.В. Дослідження деяких аспектів функціонування підприємств, що входять до груп, на базі результатів кон’юнктурних обстежень 37

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Виноградов О.В. Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я України

48

Колеснік В.І. Основні методологічні аспекти статистичного оцінювання економіки, що безпосередньо не спостерігається 52
Колісник Б.І., Шубалий О.М. Економіко-статистичне дослідження тенденцій розвитку лісогосподарських підприємств 58
Попов В.Ю. Парадокси українського ринку: міжгалузевий розподіл доходів 64
Проценко Н.Б. Методичні підходи до прогнозування діяльності підприємств в аспекті забезпечення їх стійкого функціонування 70

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

Агабєкова Н.В., Новосьолова С.В. Бюджет часу населення Республіки Білорусь: методологія проведення обстеження та аналіз результатів

74

Курило І.О., Рингач Н.О. Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістських заходів

80

 

 

Розробка та впровадження класифікаторів і стандартів

 

Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Класифікація видів наукової та науково-технічної діяльності

90

 

 

Державне управління

Горбатюк С.Є. Нормативно-правові аспекти забезпечення соціальної роботи на регіональному рівні

95

Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Збалансованість фінансової системи території: механізм формування та державного управління 99
Кушнірова Г.П. Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування 105
Москаленко С.О. Функціонування громадських організацій як суб’єктів соціальної політики: регіональний аспект 109
Тохтарова І.М. Розробка моделі оцінювання ефективності державного управління щодо забезпечення етнонаціональної стабільності в Автономній Республіці Крим 113

 

Хроніка

116

Анотації

119

Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2007 році 127