Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2008, № 1 (40)

Видається з 1998 року

 

  До ювілею журналу

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Мотузка О.М. Статистичний моніторинг міжнародної технічної допомоги

5

Пилипенко І.І., Шевчук В.О. Аудит у середовищі громадянського суспільства та держави

9

Прилипко Ю.І. Удосконалення деяких методів оцінки обсягів тіньового сектору

16

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Блінов А.О., Сидорова А.В. Методичний підхід до оцінки мотивації навчання

26

Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах

31

Корінько М.Д. Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання

34

Мороз Ю.Ю. Статистичне забезпечення управління збалансованістю розвитку підприємств у сільському господарстві

40

Попова В.В. Методичні засади визначення траєкторії розвитку національної макросистеми

46

Рудавка Н.В. Динамічні тенденції розвитку господарського комплексу міста Горлівки

51

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

Виноградов О.В. Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку матеріальних ресурсів охорони здоров’я України

56

Даукш І.А., Корольова Н.Ю. Статистичний аналіз стану суїциду в Республіці Білорусь

63

Надюк З.О. Використання методики побудови трендових моделей прогнозування у системі державного регулювання ринку медичних послуг в Україні

67

 

 

Розробка та впровадження класифікаторів і стандартів

 

Крехівський О.В., Саліхова О.Б., Крехівський І.О. Сучасні методологічні підходи до визначення високотехнологічних галузей: рекомендації щодо застосування в Україні

71

Остапчук Ю.М., Варнідіс А.В. Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями - важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів

79

 

 

Державне управління

Вишневська О.А. Нелегальна зовнішня трудова міграція як об’єкт державного регулювання

87

Воронов М.П. Механізми державного управління Китаю: місцевий аспект

92

Дмитренко Г.В., Дмитренко Р.В. До питання вдосконалення фінансового контролю в системі державного управління

96

Замогильний А.Г. Зв’язок та взаємодія державного управління й політичної діяльності (історикотеоретичний аспект)

100

Коваленко С.П. Управління та контроль у державних холдингових компаніях

104

Кондратюк Т.В. Система державного управління США та її економіко-статистична визначеність

108

Мєзєнцева Н.Б. Медичне право – важлива складова програми післядипломної підготовки лікарів та юристів

113

Скопич О.Д. Стратегічні орієнтири формування ефективної системи муніципального фінансового контролю

116

 

Нові видання, рецензії

Ревенко А.П. Рецензія на монографію В.І. Колеснік “Статистичне забезпечення регіонального управління”

122

Хроніка

124

Анотації

131