Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2008, № 2 (41)

Видається з 1998 року

 

 

У номері:

Статистика та економіка, аналіз

 

Герасименко С.С., Носова Є.А., Чуприна О.А. Проблеми використання статистичної інформації в маркетингових дослідженнях

4

Грабовецький Б.Є., Мороз О.В., Благодир Л.М. Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко-статистичних моделей 9

Єгоров І.Ю. Проблеми визначення рівня економічного розвитку України напередодні розвалу СРСР

13
Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу інфляції на доходи населення 21
Пікало В.Ф. Теоретичне обґрунтування можливостей використання маржинального аналізу прибутку в статистиці підприємств 24
Тамашевич В.М. , Лешкевич В.В. Оцінка ефективності товарної структури зовнішньої торгівлі 29

 Щокін Р.Г. Побудова збалансованої системи показників ефективності діяльності недержавного навчального закладу

36

Статистичні дослідження процесів функціонування національної економіки

Бойко С.В. Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України 39
Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки 44
Попов В.Ю. Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку 50
Тарасюк Г.М. Планування потенціалу підприємств харчової промисловості: суть, основні проблеми та напрями 59
Таряник О.М., Глухова О.А., Глухова С.В. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти 63

Обстеження ділової активності підприємств

Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Інноваційна діяльність підприємств 68

Демографічна та соціальна статистика

 

Лиса О.В. Оцінювання показників робочої сили за даними щомісячних обстежень населення 76
Шевчук П.Є. Удосконалення підходів до оцінки рівня народжуваності для умовного покоління 82

Державне управління

 

Вишневська О.А. Сучасна міжнародна трудова міграція та державна міграційна політика 87
Воронов М.П. Зарубіжний досвід функціонування та вдосконалення основ місцевого самоврядування 91
Збаращук О.В. Оцінювання діяльності регіональних органів виконавчої влади щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій 95
Лисенко Б.В. Програми розвитку соціального житла в малих містах України 100
Найда І.В. Удосконалення правової бази державного регулювання трудових прав молодих спеціалістів в Україні 104

 Ювілеї, пам’ятні дати

 

До ювілею Нелі Олексіївни Парфенцевої

109

Хроніка 110
Пам’яті Віктора Миколайовича Тамашевича 114
Анотації 115