Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2008, № 3 (42)

Видається з 1998 року

 

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

 

Єріна А.М., Калачова І.В. Національний рахунок охорони здоров’я: методологічні принципи формування та аналітичні можливості 4
Кулинич Р.О. Статистичні методи вивчення впливу окремих чинників, що характеризують економічні явища та процеси, на результативну ознаку 10
Микитенко М.Т., Лєснікова М.В., Бойко І.І., Пономаренко К.О. Удосконалення методологічних підходів до розрахунків вартості страхування і фрахту в імпорті товарів на основі даних вантажних митних декларацій 17
Михайлов В.С., Хотетовська О.Б. Панорама методів рейтингового оцінювання та використання їх у статистиці фінансів підприємств 23
Мотузка О.М. Спеціальний стандарт поширення даних та статистика міжнародної технічної допомоги 29
Романюк О.П. Система вимірювання діяльності соціальних установ: сутність та особливості розробки. Частина І. Теоретико-методологічні аспекти вимірювання діяльності з надання соціальних послуг 32
Саріогло В.Г., Терещенко Г.І. Підходи до статистичного оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні 40

Статистика та економіка, аналіз

Бульчак Т.М. Статистична оцінка суб’єкта спостереження оптової торгівлі 46
Голян В.А. Оцінка фіскального регулювання водокористування 49
Сошникова Л.А. Аналіз взаємозв’язку показників економічної та природоохоронної діяльності галузей 55
Шиян Д.В. Нові методи аналізу динамічних рядів та рівня ризику 65

Обстеження ділової активності підприємств

Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей 71
Попова Л.О. Перевірка валідності як один з етапів оцінки достовірності результатів кон’юнктурних обстежень будівельних підприємств 81

Регіональна статистика

Колісник Б.І., Шубалий О.М. Обґрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу 88
Щурик М.В. Інституційне забезпечення процесу виділення земель під забудову у сільських населених пунктах Карпатського макрорегіону 98

Історія статистики

Мекшун Л.М. Роль О.О. Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики 103

Державне управління

Гаєвська Л.А. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії. 108
Дихнич І.В. Державне регулювання залучення іноземних інвестицій як ресурс соціально-економічного розвитку країни й регіонів (на прикладі Російської Федерації).

114

Циц С.В. Ефективність діяльності державних службовців 117
Шосталь С.О. Активізація інвестиційного процесу в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання 119

Нові видання, рецензії

Ревенко А.П. Нові видання зі статистики цін: “Індекси споживчих цін” та “Індекси цін виробників”

123

Ювілеї, пам’ятні дати

До ювілею Антоніни Михайлівни Єріної. 126
Хроніка 128
Анотації 132