Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2008, № 4 (43)

Видається з 1998 року

 

 

У номері:

Колонка головного редактора

 

Васєчко О. О. Статистичне мислення і суспільство

4

Теорія та методологія статистики

Михайлов В. C., Коваль С. П. Методологічні принципи вибіркових обстежень підприємств оптової торгівлі. 8
Романюк О. П. Система вимірювання діяльності соціальних установ: сутність та особливості розробки. Частина ІI. Особливості розробки та впровадження Системи вимірювання діяльності соціальних установ в Україні. 14

Статистика та економіка, аналіз

Виговська Н. Г. Господарський, фінансово-господарський та економічний контроль: узгодження термінології 21
Герасименко С. С., Чуприн К. С. Інформаційне забезпечення ефективного управління ринком продовольчих товарів 27
Голян В. А. Аналіз основних тенденцій використання водних ресурсів та шляхів їх економії. 30
Ільїч Л. М. Система професійно-технічної освіти: статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку 36
Маслій В. В. Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України 42
Парфенцева Н. О., Попова В. В. Зімкнення рядів динаміки ВВП для статистичного аналізу національної економіки 47
Прімєрова О. К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України 54

Обстеження ділової активності підприємств

Пугачова М. В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження стану конкурентного середовища для українських підприємств 59

Регіональна статистика

Колеснік В. І. Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління 69

Міжнародні проекти та досвід

Єгоров І. Ю., Жукович І. А., Рижкова Ю. О. Методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України 74

Історія статистики

Задорожна Р. П. Еволюція індексного методу аналізу 80

Державне управління

Кульчій І. О. Теоретичні основи процесу реформування органів виконавчої влади в Україні 86
Рожкова І. В., Солоненко Н. Д. Удосконалення державного та регіонального управління охороною громадського здоров’я в Україні. 90
Сибиряков С. О. Проблеми формування та розвитку соціального капіталу державних службовців у трансформаційних державах 94
Ситник Г. П., Осіпчук С. Г. Організаційно-правові засади інноваційного розвитку як складова державного управління забезпеченням економічної безпеки України 99

Ювілеї

До ювілею Катерини Миколаївни Шишкіної. 105

Пам’ятні дати

До 110-річчя з дня народження Аркадія Михайловича Меркова 106
До 100-річчя з дня смерті Олександра Івановича Чупрова 107

Нові видання, рецензії

Герасименко С. С. Рецензія на монографію Попової В. В. “Організаційно-економічний механізм управління розвитком національної макросистеми: архітектоніка та методологія статистичного оцінювання 109
Хроніка 110
Анотації. 117
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2008 році 123