Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2009, № 1 (44)

Видається з 1998 року

 

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

Прилипко Ю. І. Модифікації фінансового методу оцінки тіньової економіки 4
Сибирякова М. В. Методологічні основи статистичного обліку структури і динаміки зовнішньої торгівлі товарами України 9
Шира Т. Б. Підходи до статистичного оцінювання стану інноваційно-технологічного потенціалу підприємства 14

Статистика та економіка, аналіз

Єлісєєва О. К., Твердохліб І. С. Застосування методу SSA для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем 21
Мирошниченко Т. О. Деякі актуальні питання статистики інвестування житла 26
Попова В. В. Методика оцінювання структурних зрушень факторних комбінацій української економіки 30
Столєтова І. Г. Оцінки внеску операторів мобільного зв’язку в економіку країни. 37

Обстеження ділової активності підприємств

Пугачова М. В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств 41

Демографічна та соціальна статистика

 

Горобець О. В. Регіональна диференціація показників відтворення населення АР Крим за допомогою кластерного аналізу та на підставі багатовимірної середньої 50
Даукш І. А. Статистична оцінка динаміки та структури злочинності в Республіці Білорусь за період 1990–2007 рр. 54
Міщук Г. Ю., Якушева О. О. Демографічні передумови реформування механізмів пенсійного забезпечення 58
Ткаченко Л. Г. Досвід аналітичних досліджень умов проживання населення в країнах ЄС 65

Регіональна статистика

Колеснік В. І. Статистичне забезпечення управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в регіоні 70
Купалова Г. І., Коренєва Н. О. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України 76
Фатюха Н. Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області 81
Щурик М. В. Економічний аспект сталого розвитку в контексті відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону 87

Історія статистики

Чекотовський Е. В. Графічний метод у статистиці: історія і теорія. Частина I. Зародження і становлення графічного методу в статистиці 93

Державне управління

Міщенко К. С. Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення у соціальних послугах 100
Остапчук Ю. М., Сікачина О. В. Організаційно-правові засади  проведення органами державної статистики Всеукраїнського сільськогосподарського перепису 104
Сурай І. Г. Суб’єкти управління кадрами державної служби України 105

Ювілеї, пам’ятні дати

Камінський Лев Семенович (до 120-річчя з дня народження) 114

Нові видання, рецензії

Єгоров І. Ю. Рецензія на монографію О. СаліховоїВисокі технології: дефініція та оцінки 116
Хроніка 119
Анотації. 127