Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2009, № 4 (47)

Видається з 1998 року

 

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

Герасименко С. С., Чуприна О. А. Статистика для нестатистиків: навчання без страху 4
Єгоров І. Ю. Проблеми побудови узагальнюючих індексів інноваційного розвитку для України 7
Моторин Р. М., Моторина Т. М. Напрями гармонізації статистичного і бухгалтерського обліку з метою покращання інформаційного забезпечення управлінських рішень 11
Нерб Г., Пугачова М. В., Ященко Л. О. Нові підходи до моделювання змін валової доданої вартості 17
Огай М. Ю. Методологічні підходи до оцінювання показників робочої сили для малих сукупностей населення 24

Статистика та економіка, аналіз

 
Гончар І. А., Лакштанов С. О. Статистичний аналіз інфляцієутворюючих факторів в Україні 31
Козак С. В. Статистичні оцінки ринку газу в Україні 35
Кондря Г. В. Міжнародні транспортні коридори в Україні 42
Нестерова С. Л. Аналіз ринку страхових послуг України 46
Попов В. Ю. Статистика монетарного важеля економічного розвитку 52
Скачек Н. Ю. Статистичний аналіз результатів діяльності сільськогосподарських товаровиробників: методологічні аспекти 58

Регіональна статистика

Гнатик Я. Б. Удосконалення показників оцінки стану ринку автотранспортних послуг 63
Козак С. В. Житловий фонд Рівненщини та напрями його розвитку 67
Плескач В. Ю. Основні аспекти регіональної динаміки ринку праці 72
Ткачук І. В. Складові та фактори регіонального людського розвитку (на прикладі Івано-Франківської області) 76

Статистика та суміжні галузі досліджень

Огінська А. Г. Статистика лісового господарства у контексті міжнародних процесів сталого управління лісами 81
Романюк О. П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів. Частина І. Платоспроможність споживачів послуг централізованого опалення 85

Державне управління

Вишневська О. А. Показники соціальної статистики як базова інформація для розробки та реалізації соціальної політики 93
Герман Г. Ю. Кар’єра на державній службі: поняття та сутність 97
Морозова Н. Г. Професіоналізація як чинник формування людських ресурсів державної служби в Україні 102

Нові видання, рецензії

Шевчук В. О. Рецензія на монографію Н. О. Парфенцевої “Міжнародні статистичні класифікації в Україні: розвиток та впровадження”. 109

Ювілеї, пам’ятні дати

Українській галузевій статистичній науці – 40 років 110
Володимиру Івановичу Карпову – 60 112

Хроніка 114
Анотації 118

Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2009 році

123