Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2010, № 1 (48)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

Калачова І. В., Рудич О. А. Національний рахунок соціального захисту: концепція побудови та інформаційне супроводження 4
Ковтун Н. В., Гражевська Н. І. Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації 12
Матковський С. О., Пономаренко О. А. Концептуальні підходи до побудови бази метаданих у галузі статистики 18
Попова В. В. Шкала вимірювання економічного розвитку національної макросистеми 22

Статистика та економіка, аналіз

 
Крехівський І. О. Прогноз експорту товарів машинобудівної галузі на 2010 рік у розрізі товарної структури 28
Лєснікова М. В. Агрегування індексів середніх цін та фізичного обсягу експорту-імпорту у зовнішній торгівлі товарами 33
Ротар А. В. Особливості статистичного оцінювання інноваційної активності підприємств за європейською програмою CIS (Community Innovation Survey) 39
Сидорова А. В., Жмайло М. А. Ефективність банківської діяльності: статистична оцінка та моделювання 46
Фатюха Н. Г. Автомобільний транспорт як об’єкт статистичного дослідження 53

Демографічна та соціальна статистика

Васильєва Н. М. Статистичний аналіз системи освіти (на прикладі Житомирської області) 59
Левчук Н. М. Тютюнопаління в Україні: оцінка факторів ризику 64
Трофімчук Т. М. Проблеми формування людського капіталу в галузях охорони здоров’я та освіти 73

Розробка та впровадження класифікаторів і стандартів

Хвостенко О. А. Переробна промисловість у системі класифікацій видів економічної діяльності 81

Статистика та суміжні галузі досліджень

Романюк О. П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів. Частина ІI. Готовність споживачів послуг централізованого опалення до впровадження енергоефективних заходів 86

Державне управління

Бугаєнко Н. М. Сучасні тенденції розвитку системи державної допомоги в ЄС 92
Клімова С. М. Суб’єкти реалізації державної фінансової політики 98
Королюк Ю. Г. Ефективність діяльності місцевої влади: методика визначення диференційованої оцінки на базі методів прикладного системного аналізу 103
Кравченко О. М. Мотиваційні механізми залучення банками коштів населення 108
Соловйов В. М. Поняття “новий державний менеджмент” та його сутність 116
Усаченко Л. М. Місце та роль аналітичних центрів в Україні у контексті міжнародного досвіду 119

Нові видання, рецензії

Ревенко А. П. До виходу в світ “Статистичного щорічника України за 2008 рік” 124

Ювілеї, пам’ятні дати

До ювілею Елли Марленівни Лібанової 126
Ігорю Миколайовичу Коваленку –75 128

Хроніка 130
Анотації 137