Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2010, № 2 (49)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

Крехівський О. В., Саліхова О. Б. Ідентифікація високотехнологічних  промислових підприємств України: методологія та практика. Частина І. Міжнародні стандарти та національні інтереси 4
Меджибовська Н. С. Формування Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні 9
Огай М. Ю. Методологія карток громадського звітування як інструмент оцінювання якості муніципальних послуг 14

Статистика та економіка, аналіз

 
Данилко С. В. Статистична характеристика розбудови екологічних фондів в Україні 19
Мотузка О. М. Статистична оцінка результативності міжнародної технічної допомоги 23
Трохименко В. І. Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку 26
Філоненко К. М. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури 31
Яшкіна О. І. Статистичний аналіз розвитку інноваційного комплексу України 36

Демографічна та соціальна статистика

Олійник О. О. Статистичне дослідження ризиків у соціально-трудових відносинах 45

Регіональна статистика

Бульчак Т. М. Підходи до стратифікації підприємств оптової торгівлі при формуванні вибіркової сукупності (регіональний аспект) 52
Щурик М. В. Критерії доцільності, особливості та передумови приватизації сільськогосподарських угідь АПК 56

Розробка та впровадження класифікаторів і стандартів

Парфенцева Н. О., Попова В. В. Розподіл країн за типом економічного розвитку 62
Сидоренко М. Г. Забезпечення порівнянності показників при переході статистики України до нової версії .КВЕД 68

Державне управління

Данильчук І. А. Роль держави у фінансуванні діяльності військових закладів охорони здоров’я 71
Запорожець Т. В. Етнополітичний конфлікт: концептуальний аналіз 76
Морозова Н. Г. Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі реалізація кадрової політики 81
Онищенко Л. А. Удосконалення державного регулювання в частині визначення справедливої вартості власного капіталу страхових компаній 85
Соловйов В. М. Генеза поняття “новий державний менеджмент” 90

Хроніка 94
Анотації 99