Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2010, №4 (51)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Ващаєва Н. А. Підхід до оптимізації дизайну вибірки для підвищення надійності оцінювання показників на регіональному рівні.

4

Пугачова М. В., Нерб Г. Кон’юнктурні обстеження в моделях нерівноваги для дослідження стану промисловості України та Німеччини

8

Ревенко А. П. Розробка енергетичного балансу України

15

Статистика та економіка, аналіз

 

Бєлкін Л. М. Нормативно-статистичний підхід до обґрунтування витрат на харчування учнів загальноосвітніх шкіл України

28

Герасименко С. С., Чуприна О. А., Чуприна О. О. Україна у сучасному світі: порівняльна багатомірна оцінка

31

Нечитайло У. П., Кардаш О. Р. Проблеми адаптації державного статистичного спостереження за інвестиційними процесами до стандартів Європейського Союзу.

37

Регіональна статистика

Васьків С. Ф. Методичні підходи до статистичної оцінки транскордонної торгівлі товарами

43

Звірід Н. В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону

48

Кобилинська Т. В. Охорона земельних ресурсів Житомирщини: статистичний аспект

53

Міжнародні проекти та досвід

Жукович І. А., Рижкова Ю. О. Методологічні засади розрахунку індексу наукової продукції для України

57

Попова О. Л. Система індикаторів сталого сільського розвитку

61

Державне управління

Весельська Л. А. Демографічна ситуація в Україні як чинник впливу на соціальну безпеку

66
Ворона М. В. Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки 71

Клюзко В. М. Принципи державного управління в галузі охорони здоров’я

75
Малиш Н. А. Особливості реалізації державної екологічної політики в Україні 78

Морозова Н.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем зайнятості на державній службі

84

Ювілеї, пам’ятні дати

Олександру Григоровичу Осауленку – 60 89
Анатолію Варфоломійовичу Головачу – 80

91

Галицька Е. В. Дмитро Петрович Журавський (до 200-річчя з дня народження) 93
Галицька Е. В. Юлій Едуардович Янсон (до175-річчя з дня народження) 95
Хроніка 97
Анотації 99

 

Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2010 році

103