Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2011, №1 (52)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Прокопенко К. О. Методологічні аспекти дослідження місця сільського господарства у структурі національної економіки

4

Саліхова О. Б., Крехівський О. В. Передові промислові технології як об’єкт статистичного спостереження. Частина І. Дефініція терміна – перший крок у формуванні статистичного інструментарію

10

Ященко Л. О. Використання ABC- та XYZ-аналізу для діагностики причин, що стримують будівельну діяльність

13

Статистика та економіка, аналіз

 

Данилко В. К., Литовка О. В. Статистичний аналіз поводження з відходами виробництва в Україні

18

Яшкіна О. І. Статистичний аналіз наукового потенціалу України

22

Регіональна статистика

Ковтун Н. В., Черемухіна О. М. Статистична оцінка рівня забезпеченості та якості надання офтальмологічної стаціонарної допомоги сільським мешканцям за регіонами України

28

Кулинич Р. О. Статистичне обґрунтування програм регіонального розвитку

34

Статистика та суміжні галузі досліджень

Зоріна О. А. Проблематика трактування контролінгу

40

Колеснік В. І. Бюджетне забезпечення процесу формування статистичної інформаційної бази

45

Огай М. Ю. Розробка підходів до побудови узагальнюючих показників при оцінюванні якості роботи суду

51

Міжнародні проекти та досвід

Гончар О. В., Кузьміна О. В. Нормативно-правове забезпечення гарантування конфіденційності в Європейській статистичній системі

57

Рубан Н. І., Василькова Т. В., Пасічник В. П. Прийняття і застосування спільної консолідованої бази оподаткування в контексті загальноєвропейської перспективи

62

Історія статистики

Чекотовський Е. В., Потапова М. Ю. Френсіс Гальтон: життя та внесок у розвиток статистичної науки

66

Державне управління

Герман Г. Ю. Організаційні засади кар’єри на державній службі

72

Катихін Є. О. Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції, сучасний стан, виклики та необхідність розвитку

77

Матвєєнко І. В. Рівень громадянської відповідальності у контексті розвитку громадянського суспільства: теоретико-прикладний аспект

82

Міокова Н. В. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: стан та перспективи розвитку

86

Павлов О. І. Інформаційно-аналітична діяльність як складова процесу публічного управління

92

Юдіцький О. Л. Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні

96

Нові видання, рецензії

Шевчук В. О. Рецензія на монографію Попової В. В. “Статистична ідентифікація теорій економічного розвитку: методологія та практика вимірювання” 100
Хроніка 101
Анотації 106