Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2011, №2 (53)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Гуторов А. О. Застосування графіка Лоренца для вимірювання рівня концентрації сільськогосподарського виробництва

4

Лєснікова М. В. Економіко-статистичні підходи до формування цільового індексу цін експорту-імпорту товарів у зовнішній торгівлі товарами

10

Саліхова О. Б., Крехівський О. В. Передові промислові технології як об’єкт статистичного спостереження. Частина ІI. Світовий досвід. Рекомендації щодо селективного підходу до його використання в України

14

Статистика та економіка, аналіз

 

Бодюк А. В., Пискун М. М., Хоцянівська Н. В. Фіскально-статистичні аспекти інноваційної діяльності

20

Кустовська О. В., Ціщик Р. В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні

25

Муха Д. В. Оцінка дохідності залучених прямих іноземних інвестицій

31

Ротар А. В. Оцінювання впливу інноваційних процесів на ефективність роботи промислових підприємств

38

Статистика підприємств

Прокопчук І. М. Система показників для статистичного вивчення діяльності підприємств

43

Пугачова М. В. Діяльність малих підприємств у промисловості України: неочікувані висновки

47

Хром’як Н. В., Чубай В. М. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств

54

Ящук Д. В., Черняк О. І., Монаков В. О. Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискримінантного аналізу та методу дерев рішень

59

Міжнародне співробітництво

Васьків С. Ф. Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу транскордонного співробітництва України та Польщі

65

Колеснік В. І., Музиченко Ю. А. Міжнародне співробітництво у сфері статистики (за матеріалами 42-ї сесії Статистичної комісії ООН

69

Історія статистики

Василенко О. М. Степан Степанович Жилкін: служіння суспільству і статистиці

73

Галицька Е. В., Прімєрова О. К. Життєвий шлях і наукова спадщина І. В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження)

79

Державне управління

Бублик С. Г. Удосконалення державної системи статистичного спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україн

84

Воронов М. П., Дихнич І. В. Державне регулювання розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва: досвід України та ЄС

88

Яцук В. А. Удосконалення правового регулювання відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні

93

Нові видання, рецензії

Моторин Р. М. Рецензія на навчальний посібник Е. В. Чекотовського “Історія статистичної науки

98
Хроніка 100
Анотації 103