Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2011, №3 (54)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Герасименко С. С., Чуприна О. А., Чуприна О. О. Формування ознакової множини для порівняльного оцінювання соціально-економічного розвитку

4

Єлісєєва О. К., Лаптєва К. О. Статистичне моделювання оптової торгівлі в Україні

8

Наумов І. Г., Іващенко П. О., Наумова Г. І. Оцінка рівня збалансованості системи показників діяльності підприємства

12

Пилипенко І. І., Парфенцева Н. О., Попова В. В. Комплексне статистичне оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності

16

Прилипко Ю. І., Булкін І. О., Козак С. В. Досвід вибіркового обстеження використання паливно-енергетичних матеріалів: методичні аспекти

23

Саріогло В. Г. Методологічні підходи до визначення граничних обсягів сукупностей населення для розрахунку демографічних показників

28

Статистика та економіка, аналіз

 

Бобяк А. П. Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу

34

Гончарук О. А. Оцінка структурних змін господарського комплексу в контексті забезпечення соціальної зорієнтованості економіки

38

Кулинич Р. О. Порівняльна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України та інших країн СНД

42

Статистика та суміжні галузі досліджень

Бєлкін Л. М. Статистика вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл за бюджетні кошти та проблема встановлення граничних торговельних націнок

46

Зоріна О. А. Організація тактичного та стратегічного аналізу в умовах уніфікації обліку

50

Колодяжна О. І., Нагорна А. М. Професійна захворюваність: економіко-статистичний аспект

55

Шубалий О. М. Методичні та прикладні засади інтегрального оцінювання комплексності використання лісоресурсного потенціалу

60

Щурик М. В. Реприватизація та деприватизація земельних ресурсів як стратегічні напрями організації земельного господарства

66

Міжнародні проекти та досвід

Гончар О. В., Кузьміна О. В. Міжнародна практика безпечного доступу до мікроданих та їх використання в офіційній статистиці: етичні, правові й організаційні аспекти

72

Історія статистики

Чекотовський Е. В., Потапова М. Ю. Джордж Одні Юл: життя та внесок у розвиток статистичної наук

78

Державне управління

Катихін Є. О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи

83
 
Хроніка 87
Анотації 89