Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2011, №4 (55)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Гончар О. В. Проблеми забезпечення якості статистичної інформації, отриманої  з адміністративних джерел

4

Калачова І. В. Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання

7

Лєснікова М. В., Пономаренко К. О., Савченко А. В. Методологічні підходи до статистичного оцінювання вартості фінансових послуг у зовнішньоекономічній діяльності

16

Саліхова О. Б. Категоризація секторів за рівнем технологоємності: від мезо- до мікрорівня. Частина І. Якість мікрорівня – мірило ефективності національної дослідницької та інноваційної політики

22

Ященко Л. О. Процедура розрахунку обсягів випуску по будівництву

25

Статистика та економіка, аналіз

 

Ковтун Н. В., Ігнатюк А. І. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина І. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності

31

Попов В. Ю. Дослідження ринку праці в Україні у 1990–2009 рр.

39

Статистика підприємств

 

Мизгіна В. С. Нормативно-правове забезпечення проведення структурних обстежень підприємств

46

Терещенко Г. І. Оцінка результатів калібрації статистичних ваг обстеження підприємств із питань статистики праці

51

Статистика та суміжні галузі досліджень

Захожай К. В. Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України

56

Колеснік Я. В. Статистичний аналіз достатності капіталу сектору інших депозитних корпорацій

59

Момотюк Л. Є. Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України

67

Моторина І. Р. Порівняльний аналіз дохідності та ризику інвестиційних і пенсійних фондів

73

Щербина О. І. Історичні передумови виникнення міжнародних фінансових організацій та етапи їх співробітництва з Україною

76

Міжнародні проекти та досвід

Жукович І. А., Рижкова Ю. О. Табло інноваційного союзу – основний інструмент реалізації інноваційної політикиЄвропейського Співтовариства

82

Державне управління

Бублик С. Г. Пріоритети державної науково-технологічної політики України у контексті побудови суспільства знань

88

Ярошук М. В. Проблеми оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій

93
 
Хроніка 97
Анотації 100

Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України”у 2011 році

105