Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2012, №1 (56)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Гончар О. В. Методологічні аспекти оцінювання точності даних статистичних спостережень

4

Макарова О. В., Гладун О. М. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями удосконалення методики розрахунку

10

Саліхова О. Б. Категоризація секторів за рівнем технологоємності: від мезо- до мікрорівня.

Частина 2. Концептуальні проблеми вимірювання й оцінки високотехнологічних виробництв та шляхи їх подолання

16

Статистика та економіка, аналіз

 

Безтелесна Л. І., Юрчик Г. М. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці

22

Ковтун Н. В., Ігнатюк А. І. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності.
Частина 2. Моделювання розвитку національної економіки на сучасному етапі
на основі позиціонування видів економічної діяльності

28

Шубала І. В. Аналіз макроекономічних чинників забезпечення ефективної зайнятості населення

35

Регіональна статистика

Тищенко О. П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки

41

Статистика та суміжні галузі досліджень

Єлісєєва О. К., Бондар В. Д. Методологічні аспекти рейтингового оцінювання діяльності комерційних банків України

49

Пархоменко В. М. Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення

54

Ткаченко Л. Г. Інформаційні можливості Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

59

Хотетовська О. Б. Проблеми рейтингових оцінок надійності та ефективності комерційних банків

63

Міжнародні проекти та досвід

Жукович І. А. Досвід європейських країн щодо застосування бенчмаркингу в сфері інноваційної політики

68

Історія статистики

Чекотовський Е. В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти.

Частина 1. Зародження теорії абсолютних статистичних показників

74

Державне управління

Катихін Є. О. Корпоративна соціальна відповідальність та практики у деяких її напрямах

79

Снісаренко С. Г. Особливості сприйняття європейських концепцій господарювання в умовах вітчизняних реалій

83

Ювілеї

Пилипенко І. І. Національній академії статистики, обліку та аудиту – 25 років 88
Хроніка 95
Анотації 101