Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2012, №2 (57)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Звернення Голови Державної служби статистики України О. Г. Осауленка у зв’язку з проведенням конференції МАОС-2012 “Шляхи поширення інформації”

4

Теорія та методологія статистики

Васєчко О. О., Мотузка О. М. Оцінювання ефективності міжнародної технічної допомоги

6

Калачова І. В. Сателітні рахунки в СНР 2008: рекомендована методологічна основа та досвід України

11

Лєснікова М. В. Методологічні підходи до вдосконалення статистичного обліку зовнішньої торгівлі послугами

21

Пугачова М. В. Високі статистичні технології: український досвід використання кон’юнктурних обстежень

27

Ященко Л. О. Методологічні аспекти статистики державних фінансів

34

Статистика та економіка, аналіз

 

Гнатик Я. Б., Маслій В. В. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків

41

Гончар О. В., Кузьміна О. В. Якість статистичної інформації: вплив на взаємовідносини виробників і користувачів офіційної статистики

47

Кітура А. Я. Аналіз функціонування ринкових механізмів Кіотського протоколу

53

Демографічна та соціальна статистика

Герасименко С. С., Чуприна О. А., Чуприна О. О. Багатомірний порівняльний аналіз в оцінюванні бідності

59

Рингач Н. О. Демографічна модернізація в Україні: трансформація режиму смертності

64

Статистика та суміжні галузі досліджень

Герасименко О. В. Інвестиційний фактор впливу на збалансованість фінансової системи на регіональному рівні

70

Захожай К. В. Статистичне прогнозування загального фонду видатків на охорону здоров’я Державного бюджету України на 2014 рік

76

Матковський С. О., Гринькевич О. С. Статистична підготовка фахівців у вищій школі: актуальні питання ефективності та розвитку

79

Історія статистики

Чекотовський Е. В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти.

Частина 2. Розвиток теорії абсолютних статистичних показників

85
Хроніка 90
Анотації 96