Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2012, №3 (58)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Єгоров І. Ю. Проблеми використання міжнародних показників зайнятості у сфері досліджень і розробок в Україні

4

Жукович І. А. Узагальнення міжнародного та національного досвіду щодо методології обстеження інноваційної діяльності

8

Прокопенко К. О. Методологічні аспекти оцінки продуктивності праці у сільському господарстві

14

Саліхова О. Б., Крехівський О. В. Створення статистичного підґрунтя для оцінки ролі передових технологій у реалізації бізнес-стратегій українських підприємств

20

Скачек Н. Ю. Методичні підходи до відображення даних щодо органічної продукції у вітчизняній статистиці

25

Статистика та економіка, аналіз

 

Прилипко Ю. І. Оцінка факторної продуктивності у галузях економіки України

30

Пугачова М. В. Нові інструменти вимірювання бізнес-циклів

35

Демографічна та соціальна статистика

Ковтун Н. В., Горобець О. В. Статистичне вивчення відтворення населення Автономної Республіки Крим

44

Пальян З. О. Статистичний аналіз міграційних процесів у контексті відтворення населення України

53

Регіональна статистика

 

Колеснік В. І. Моніторинг виконання регіональних програм: статистичне забезпечення

59

Статистика та суміжні галузі досліджень

Гончар І. А., Сидоренко М. К. Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект

66

Зоріна О. А. Використання комп’ютерних технологій в аналітичній діяльності підприємств

72

Самсонов Д. О. Оцінка релевантності інформаційного забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України

77

Державне управління

Молодожен Ю. Б. Концептуальні підходи до методики визначення самодостатності територіальних громад

83

Снісаренко С. Г. Організаційні форми муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу: досвід для України

88

Нові видання, рецензії

Пугачова М. В. До виходу в світ першого українського Статистичногословника 93

Ювілеї

Олександру Сергійовичу Ємельянову – 80

94

Івану Ісаковичу Пилипенку – 75

95
Хроніка 96
Анотації 99