Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2012, №4 (59)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Білик Д. В. Особливості та сучасний стан інституційного сектору фінансових корпорацій України за СНР

4

Гончар О. В., Кузьміна О. В. Підходи до організації та проведення обстежень задоволеності користувачів статистичної інформації

10

Лєснікова М. В. Статистичні підходи до розрахунку індексів цін експорту (імпорту) послуг

15

Михайлов В. С., Прилипко Ю. І., Шепель К. І. Сезонні коливання та календарні ефекти: окремі проблеми теорії і практики статистичного оцінювання

21

Статистика та економіка, аналіз

 

Гнатик Я. Б., Маслій В. В. Державні транснаціональні компанії як учасники міжнародної інвестиційної діяльності

27

Дудка О. А. Міжнародні та національні стандарти статистичного спостереження за послугами зовнішньоекономічної діяльності

34
Єріна І. В. Міжнародна торгівля послугами: тенденції розвитку і структура українського ринку

39

Огреба С. В. Статистичне вивчення тіньової економіки: світовий досвід

44

Статистика та суміжні галузі досліджень

Захожай К. В. Теоретичні аспекти дослідження дефіциту Державного бюджету України

51

Колеснік Я. В. Побудова рейтингової системи оцінювання достатності капіталу банків

57

Саріогло В. Г., Огай М. Ю., Корчміт О. Ю. Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги

62

Склярук І. П. Статистичний аналіз діяльності підприємств пивоварної галузі України

68

Чуркіна О. І., Самчинська І. В. Методологічні засади фінансових механізмів стимулювання енергозбереження у бюджетній сфері

74
Ященко Л. О. Міжнародні рейтинги боргової стійкості країн світу 81

Державне управління

Осауленко О. Г., Кондратюк Т. В. Запровадження комплексного статистичного моніторингу як напрям удосконалення інформаційного забезпечення державного регулювання у сфері сімейних відносин

88

Петрушевська В. В. Місце складових фінансової політики в системі регулюючих заходів державноговпливу на економіку

94
Циц С. В. Загальнотеоретичний аналіз координаційної функції місцевих державних адміністрацій 99

Нові видання, рецензії

Пугачова М. В. Рецензія на монографію О. Б. Саліхової “Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні”

104

Розпутенко І. В. Рецензія на монографію І. О. Дегтярьової “Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління”

105
Хроніка 107
Анотації 110

Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2012 році

114