Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2013, №1 (60)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Горбач Т. В. Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій

4

Калачова І. В., Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку

10

Фризоренко А. О., Божко С. І. Енергетичний баланс України: від теорії до практики

16

Статистика та економіка, аналіз

 

Бабанін О. С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі

22

Чебанов О. О., Збаразcька Л. О. Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007–2010 рр.

28

Регіональна статистика

Грабовецький Б. Є., Чаплигіна О. В. Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в оренду

36

Щурик М. В., Чеверда Н. М. Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної реформ

42

Міжнародні проекти та досвід

Жукович І. А. Інтегральні індекси у вимірюванні економіки знань за методологією Світового банку

47

Ковтун Н. В. Методологічні засади оцінювання якості життя населення України в контексті міжнародних підходів

54

Історія статистики

Чекотовський Е. В., Потапова М. Ю. Артур Лайон Боулі: життя та внесок у розвиток статистичної науки

61

Державне управління

Дегтярьова І. О. Теоретичне обґрунтування складових розробки механізмів підвищення конкурентоспроможності регіон

67

Линник С. О. Упровадження в Україні Глобальної стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та боротьби з ними

71
Хроніка 76
Анотації 80