Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2013, №2 (61)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Лумпова Т. І. Модель метаінформаційної структури статистичного показника для опису статистичного спостереження (публікується англійською мовою)

4

Ященко Л. О., Шпеньович А. І. Формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств у країнах ЄС та ОЕСР

10

Статистика та економіка, аналіз

 

Гончар І. А., Бабірад-Лазунін В. О. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка

16

Самолюк Н. М., Юрчик Г. М. Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб’єктів ринку праці

20

Демографічна та соціальна статистика

Герасименко С. С., Герасименко В. С. Статистична характеристика споживання продуктів харчування населенням України

28

Шарілова Є. Є. Методика графічного аналізу динаміки вікової структури населення: “чотирикутники старості (молодості)”

33

Розробка і впровадження класифікаторів і стандартів

Товченко А. В. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності у Статистичний реєстр підприємств України

40

Статистика та суміжні галузі досліджень

Айстраханов Д. Д., Максименко Д. В. Підхід до визначення обсягів резервних фондів на випадок економічної кризи

47

Кобилинська Т. В. Статистика сільського господарства у дзеркалі екології

51

Мартинюк Л. В. Статистичний аналіз у системі прийняття ефективних управлінських рішень у туризмі

56

Державне управління

Катихін Є. О. Практика соціальної відповідальності бізнесу в частині розвитку трудового потенціалу підприємства

61

Корчміт О. Ю. Упровадження державних соціальних нормативів у сфері комунальних послуг: соціальні аспекти та енергоощадна політика

66

Лебедь Н. В. Суб’єкти законотворчої діяльності

72

Мельничук Л. М. Проблеми формування мотиваційного механізму державного регулювання розвитку сім’ї в Україні

76

Нові видання, рецензії

Бакуменко В. Д. Рецензія на монографію М. В. Кравченко “Система соціального захисту населення як об’єкт державної політики: методологія та практика”

81

Парфенцева Н. О. Рецензія на навчальний посібник за ред. С. О. Матковського “Статистика підприємств”

82

Ювілеї

Ігорю Германовичу Манцурову – 60

83
Хроніка 84
Анотації 89