Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2013, №3 (62)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Андрєєв В. Г. Удосконалення факторного аналізу детермінованих двофакторних мультиплікативних економічних показників

4

Тарасова В. В. Графічний метод дослідження екологічного стану довкілля

9

Демографічна та соціальна статистика

Шарілова Є. Є. Оцінювання і аналіз вікової структури населення Республіки Білорусь на основі методики “чотирикутники старості”

15

Регіональна статистика

Горященко Ю. Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення у системі статистичного вивчення регіонального розвитку

21

Статистика та суміжні галузі досліджень

Айстраханов Д. Д., Максименко Д. В. Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель

28

Сидорова А. В., Кухенна М. А. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України

32

Тісунова В. М., Рудавка Н. В. Інноваційні підходи до розвитку економіки промислових міст

37

Щурик М. В. Теоретичні і методологічні засади генезису земельних відносин: парадигмальний концепт

42

Міжнародні проекти та досвід

Єгоров І. Ю. Удосконалення статистики досліджень і розробок: сучасні тенденції у розвинених країнах світу

46

Рижкова Ю. О., Жукович І. А., Єгоров І. Ю. Методологія та практика проведення обстеження інноваційної діяльності підприємств у країнах Європи

50

Історія статистики

Кукса А. В. Історичні передумови статистичного дослідження державних фінансів

55

Чекотовський Е. В. Відносні статистичні показники: історія та теорія.

Частина 1. Зародження теорії відносних статистичних показників

59

Державне управління

Розпутенко І. В. Дефіцит державного управління: ідеали і приватизація

65

Нові видання, рецензії

Удовиченко В. П. Рецензія на монографію С. А. Романюка «Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, політика, практика»

70
Хроніка 72
Анотації 73