Анотації

 

І. Ю. Єгоров, Ю. О. Рижкова

Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності

У статті обґрунтовано необхідність створення системи моніторингу діяльності індустріальних парків, представлено розроблену авторами систему показників, та визначено процедуру проведення відповідного моніторингу.

Ключові слова: індустріальний парк, система показників, моніторинг, критерії оцінки

 

О. Б. Хотетовська

Особливості сучасних методик рейтингового оцінювання банківських установ за рівнем конкурентоспроможності

Розглянуто актуальні питання методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності банку, досліджено значення конкурентних переваг банку на ринку банківських послуг. Проведено рейтингове оцінювання конкурентної позиції групи фінансових установ за рівнем їх динамічних конкурентних переваг.

Ключові слова: конкурентна позиція банку, оцінка динамічних конкурентних переваг банку, рейтингова шкала, рейтинг банків за рівнем інтегрального критерію динамічних конкурентних переваг.

 

Г. В. Голубова

Статистичний аналіз основних соціально-економічних показників розвитку України

за 2007–2013 рр.

У статті здійснено статистичний аналіз основних показників соціально-економічного розвитку України за 2007–2013 рр. Проведено порівняльний аналіз розміру ВВП у розрахунку на одну особу в Україні та окремих європейських країнах. Оцінено ступінь фінансової залежності та інвестиційної привабливості України.

Ключові слова: ВВП, індекс споживчих цін, середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата, зовнішній борг, прямі іноземні інвестиції.

 

В. С  Михайлов, Л. Л. Полтавець

Підходи до статистичного прогнозування споживання енергетичних ресурсів

У статті визначено основні методи і моделі статистичного прогнозування кінцевого споживання енергетичних ресурсів. Обґрунтовано використання лінійної моделі при проведенні таких прогнозів. Подано результати прогнозних розрахунків споживання енергетичних ресурсів в Україні протягом 2013–2016 років.

Ключові слова: статистичне прогнозування, кінцеве споживання енергетичних ресурсів, лінійна модель, короткостроковий період, енергетичний баланс.

 

Г. М. Юрчик, Н. М. Самолюк

Аналіз та механізми подолання бідності в Україні

Досліджено сутність та концепції бідності, узагальнено підходи до її ідентифікації за різними критеріями. Проведено статистичне порівняння масштабів та тенденцій бідності в Україні як за об’єктивними, так і за суб’єктивними критеріями. Досліджено механізм подолання бідності в Україні в розрізі основних інструментів пасивної та активної політики.

Ключові слова: бідність, критерії бідності, оцінювання бідності, межа бідності, прожитковий мінімум, абсолютна бідність, відносна бідність.

 

Е. В. Чекотовський

Відносні статистичні показники: історія та теорія.

Частина ІІІ. Еволюція видів відносних статистичних показників та їх класифікації

У статті розглянуто історію зародження і формування основних понять відносних статистичних показників. Містяться критичні зауваження й методологічні узагальнення щодо наявних у статистичній літературі визначень відносних статистичних показників, їх форм вираження і класифікацій.

Ключеві слова: відносні статистичні показники, величини, порівняння, відношення, співвідношення, методика розрахунку, форми вираження, види відносних показників, побудови і застосування відносних показників, класифікація.