Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2014, №2 (65)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Oстапчук О. Е., Лумпова Т. І. Підходи до систематизації статистичних показників

Рязанцева В. В. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина 1. Витратний та порівняльний підходи

Ященко Л. О. Прогнозування державного боргу на основі доходів та видатків державного бюджету України

Державне управління

Казюк Я. М. Питання бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів

Титаренко Г. Б. Проблема вимірювання трансферу технологій при побудові національної інноваційної системи України

Статистика та економіка, аналіз

Корінько М. Д., Пабат В. В. Суб’єкти системи управління підприємницькою діяльністю

Кукса А. В. Нормативно-правове регулювання статистичного оцінювання державних фінансів в світі

Прилипко Ю. І. Оцінка тіньової економіки за відомчими методиками

Соціальна статистика

Жарська І. О., Неткова В. М. Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки

Kaрпов В. І., Парфенцева Н. О., Карчев Я. Я., Голубова Г .В. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": статистичний аспект

Статистика в ринковій економіці

Лєснікова М. В. Статистичні класифікації у зовнішній торгівлі послугами, огляд та застосування

Мотузка О. М. Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги

Статистика та суміжні галузі досліджень

Жукович І. А. Smart-місто як новий об’єкт статистичних досліджень: деякі концептуальні аспекти

Кобилинська Т. В. Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти

Саричев В. І. Стан та перспективи світової та національної сфер туризму в контексті людського розвитку

Історія статистики

Чекотовський Е. В. Табличний метод: теорія й історія. Частина 1. Витоки і зародження табличного методу
 
Хроніка
Анотації