Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2014, №3 (66)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Нікітіна І. М., Москвін О. О. Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України

Рязанцева В. В., Подгайська Н. С. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід

Ященко Л. О., Мотузка О. М. Сезонне коригування як один з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості

Соціальна статистика

Герасименко С. С., Герасименко В. С. Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблемисті”

Канева Т. В., Карташова С. С. Економічний еквівалент оцінки вартості середньостатистичного життя в Україні: методологія, рекомендації

Терещенко Г. І. Загальна характеристика та окремі результати вибіркового обстеження щодо рівня заробітної плати в Україні

Статистика та суміжні галузі досліджень

Арлачов Д. В., Марецький Р. А., Коршинський І. Я., Бучик В.С. Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між споживачами та постачальниками комунальних послуг

Жукович І. А., Прилипко Ю. І. Експериментальні розрахунки сумарного індексу інновацій у сфері послуг України

Державне управління

Вишневська О. А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні

Щербина С. В. Методологічні аспекти аналізу індикаторів продовольчої безпеки України

Історія статистики

Чекотовський Е. В. Табличний метод: теорія й історія. Частина II. Cтановлення і формування теоретичних засад табличного методу

 
Хроніка
Анотації