Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2015, №1 (68)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Ященко Л. О. Методологічні основи спектрального аналізу на прикладі дослідження чисельності населення України

Лєснікова М. В. Інструментарій та індикатори оцінювання якості даних державного статистичного спостереження зовнішньої торгівлі послугами

Статистика та економіка, аналіз

Жукович І. А. Smart-місто як новий об’єкт статистичних досліджень: визначення терміна

Мотузка О. М. Статистичний аналіз доходів державного бюджету України

Статистика та суміжні галузі досліджень

Редько О. Ю. Питання акомодації українського аудиту до вимог ЄС (Tacito consensu)
Ткаченко Н. Б. Моделювання та аналіз процесу здійснення державних закупівель
Щурик М. В. Статистичне оцінювання діяльності господарств населення в аграрному секторі: суперечності та шляхи їх подолання

Історія статистики

Чекотовський Е. В. Табличний метод: теорія й історія. Частина ІІІ. Розроблення теоретичних засад табличного методу

Нові видання, рецензії

Ковтун Н. В. Рецензія на підручник Єріної А. М., Єріна Д. Л. “Статистичне моделювання та прогнозування

Ювілеї, пам’ятні дати

До ювілею Володимира Олександровича Шевчука

 
Хроніка
Анотації