Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2015, №2 (69)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та практика статистики

Васєчко O. O., Гран-Реомм M. Проблема коригування останніх рівнів часового ряду (публікується англійською мовою)

Остапчук О. Е., Лумпова Т. І. Процесний підхід до планування статистичного виробництва в органах державної статистики України

Жукович І. А. Міжнародний досвід оцінювання та порівняння smart-міст

Статистика та суміжні галузі досліджень

Шевчук В. О., Момотюк Л. Є., Попова В. В., Голубова Г. В. Аналіз результатів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика»

Прокопенко К. О. Удова Л. О. Оцінка розвитку аграрного сектору з урахуванням рекомендацій Комісії Стігліца

Удосконалення нормативної бази статистики та обліку

Ревенко А. П. Конвенція Міжнародної організації праці № 160 «Про статистику праці» 1985 року: доцільність повної ратифікації Україною
Кузіна Р. В. Вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності: ознаки відповідності

Ринкова економіка: статистичний аналіз та облік

Каменська Т. О. Ризики в аудиті та їх оцінка
Пономаренко Н. М. Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій

Ромат Є. В., Іртлач М. О. Бренди телеканалів у системі телевізійних брендів

Наукове життя

Пальян З. О. Підсумки Міжнародної наукової конференції «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості»

Ювілеї, пам’ятні дати

До ювілею Валерія Кириловича Данилка

 
Хроніка
Анотації