Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2015, №4 (71)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Лумпова Т. І., Остапчук О. Е. Проблеми типологізації результатів виконання процесів статистичного виробництва за інформаційними об’єктами GSBPM

Шевчук О. А. Роль статистики в економічних дослідженнях (публікується англійською мовою)

Статистика та економіка, аналіз

Крепчук І. М. Статистичне дослідження залучення прямих іноземних інвестицій в Україну

Сидорова А. В., Глущенко А. М. Інтегральна оцінка змін на металургійних підприємствах

Соціальна статистика

Панасенко І. В. Соціально-економічна нормаль як індикатор ефективності функціонування сфери послуг
Ященко Л. О., Лєснікова М. В. Методологічні основи мета-аналізу на прикладі результатів клінічних досліджень

Статистика та суміжні галузі досліджень

Бондарук Т. Г., Мельничук І. О. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України
Джус С. І. Аналіз наукових підходів до визначення сутності понять “фондовий ринок” та “ринок цінних паперів”

Удосконалення обліку та звітності

Каменська Т. О. Внутрішній аудит: виникнення та розвиток

Лубенченко О. Е. Визначення факторів, що впливають на оцінку привабливості суб’єктів аудиту при наданні супутніх послуг
Озеран А. В. Оптимізація обсягу та структури фінансових звітів
 
Хроніка  
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2015 році