Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2016, №1 (72)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Гінчук Л. І. Теоретичні засади забезпечення якості інформації державного статистичного спостереження за адміністративними правопорушеннями

Пашковська А. Ю. Організація та методика проведення моніторингу середньої освіти в Україні

Саліхова О. Б., Курченко О. О. Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України

Статистика та суміжні галузі досліджень

Каменська Т. О. Математико-статистичні методи оцінки в аудиті

Корень Н. В. Міжбюджетні відносини в умовах бюджетної децентралізації в Україні

Демографічна статистика

Пальян З. О. Статистичне оцінювання сучасних демографічних втрат в Україні

Соціальна статистика

Бараник З. П., Карабанова О. В. Чинники впливу на стан та розвиток трудового потенціалу України: статистичний аспект
Ільїч Л. М. Формування сукупного попиту на робочу силу в контексті структурних трансформацій національної економіки
Щурик М. В. Взаємодія суспільства та природи: суперечності та шляхи їх подолання

Статистика та економіка, аналіз

Коляда А. Л. Аналіз сучасного стану м’ясопереробної галузі України

Удосконалення обліку та звітності

Аббасова С. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління організацією (публікується російською мовою)

Яцунська О. С. Облікова політика суб’єкта господарювання щодо об’єктів основних засобів у контексті імплементації МСФЗ
 
Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни “Статистика” 2016 р.: учасники та результати  
Ювілеї  
Хроніка