Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2016, №2 (73)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Лумпова Т. І., Остапчук О. Е. Використання статистичної послуги для переходу до сервіс-орієнтованої архітектури статистичного виробництва

Статистика та економіка, аналіз

Єлісєєва О. К., Хазан П. В. Статистичне оцінювання стану відновлюваної енергетики в Україні порівняно з передовими країнами світу

Коваленко М. А. Прогнозування впливу розвитку малого бізнесу на ВВП України

Луньова Г. М. Статистичний аналіз рівня життя сільського населення України
Непран А. В. Статистичний аналіз диференціації банківського кредитування в Україні

Регіональна статистика

Кудря Я. В., Міхель Р. В. Статистична оцінка експорту та імпорту товарів у Львівській області

Соціальна статистика

Кулинич Р. О. Статистичне вивчення впливу чинників на формування результатів зовнішнього незалежного оцінювання
Панасенко І. В. Інтегральна оцінка стану середньої освіти в Україні

Статистика та суміжні галузі досліджень

Криленко В. І. Сучасні підходи до оцінки регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення аграрного сектору економіки
Кудінова А. В., Верба Д. В. Структура споживчих видатків домогосподарств як чинник і наслідок соціально-економічних процесів в Україні

Удосконалення обліку та звітності

Лубенченко О. Е. Практичні аспекти моніторингу системи контролю якості аудиту зовнішньоекономічної діяльності

Cеліщев C. В. Організаційні аспекти внутрішнього аудиту інформаційно-технічного забезпечення підприємства
 
Ювілеї  
Хроніка