Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2016, №3 (74)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Кобилинська Т. В. Статистичні класифікації у сільському господарстві: методологія застосування (публікується англійською мовою)

Статистика та економіка, аналіз

Журавльов О. В. Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації: інституційний підхід

Пилипенко О. І. Економічна безпека підприємства в умовах комп’ютеризації процесу Бюджетування

Ященко Л. О. Статистичне прогнозування індексу цін виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

Соціальна статистика

Гінчук Л. І. Удосконалення законодавчих актів України у сфері статистики
Залюбовська С. С., Мельник В. А. Аналіз пенсійної системи в Україні: реалії та міжнародний досвід (публікується англійською мовою)
Черушева Г. Б., Пархоменко В. В. Синергетичний підхід як методологічна основа системи професійної освіти (публікується французькою мовою)

Міжнародні проекти та досвід

Борицький К. Соціальна відповідальність підприємств за стандартом ISO 26000 Керівництво з соціальної відповідальності (публікується польською мовою)
Єріна А. М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина 1. Індекси економічної свободи та глобальної конкурентоспроможності

Удосконалення обліку та звітності

Шерстюк О. Л. Формалізація упевненості користувачів фінансової інформації за результатами аудиту

Історія статистики

Чекотовський Е. В. Д. П. Журавський – перший український теоретик статистичної науки (до 160-річчя з дня смерті)
До ювілею Івана Франка  
Ювілеї, привітання  
Хроніка