Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2016, №4 (75)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

До ювілейного випуску журналу “Статистика України”

 

Теорія та методологія статистики

Герасименко С. С., Герасименко В. С. Статистичні методи в управлінні якістю Інформації

Саріогло В. Г. “Великі дані” як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи

Статистика та економіка, аналіз

Васєчко О. О., Мотузка О. М. Питання оцінювання опосередкованого впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України

Колеснік Я. В. Статистичні підходи до оцінювання ділової репутації банківських установ

Соціальна статистика

Ревенко А. П. Доходи та витрати домогосподарств України за період 2015 рік – перша половина 2016 року
Ткаченко Л. Г. Удосконалення моніторингу зареєстрованого ринку праці

Регіональна статистика

Єлісєєва О. К., Хазан П. В. Економіко-статистичний аналіз сонячної енергетики регіонів України
Кулинич О. І. Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України за 2015 р.

Міжнародні проекти та досвід

Єріна А. М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина ІІ. Індекси інноваційного та людського розвитку

Нетрадиційні методи досліджень

Шевчук В. О. Природничі підвалини управління рівноважним економічним розвитком. Частина І. Перехід до концепції управління на подґрунті фізичної економії (публікується англійською мовою)

Державне управління

Бондарук Т. Г. Особливості державного регулювання розвитку місцевого самоврядування

Наукове життя

Герасименко С. С. Підсумки Міжнародної наукової конференції “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи”
 
Ювілеї  
Хроніка  
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2016 році