Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2017, №1 (76)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Жукович І. А., Терещенко Г. І. Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність

Липчук В. В., Крупа О. М. Редукція даних у соціально-економічних дослідженнях

Статистика та економіка, аналіз

Кулинич Р. О. Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінки взаємозв’язку економічних явищ при обґрунтуванні управлінських рішень

Куліш Г. П., Чепка В. В. Фінансовий потенціал підприємства та його роль в умовах нестабільності економіки

Статистика та суміжні галузі досліджень

Каменська Т. О. Використання статистичних методів для цілей аудиту
Щурик М. В., Надрага О. Р. Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз

Регіональна статистика

Созанський Л. Й. Статистична оцінка динаміки основного капіталу промисловості України: міжрегіональні порівняння

Міжнародні проекти та досвід

Осауленко О. Г. Досвід упровадження національних принципів діяльності в органах державної статистики України (публікується англійською мовою)

Удосконалення обліку та звітності

Бондар В. П. Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України (публікується англійською мовою)

Зоріна О. А., Рябініна В. В. Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень
Селіщев С. В. Методологія оцінки ризиків припинення діяльності, пов’язаних з неефективністю управління підприємством

Нетрадиційні методи досліджень

Шевчук В. О. Природничі підвалини управління рівноважним економічним розвитком. Частина ІІ. Складові частини капіталу та перспективи їх модернізації (публікується англійською мовою)

Державне управління

Акіліна О. В. Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні

 
Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни “Статистика” та Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності “Прикладна статистика” 2017 р.: учасники та результати  
Хроніка